onsdag, juni 12, 2024

Deler av Grimsdalsvegen nattestenges på nytt

Villreinkalv Foto: Anders Mossing / Anders Mossing.

Akkurat nå prøver villreinen nord i Rondane å krysse Grimsdalsvegen for å komme sørover til sommerbeitene sine. Det er nå viktig at villreinen får krysset veien.

ndet

I et forsøk på å få reinen til å krysse vegen, vedtar Statsforvalteren umiddelbar nattestenging av Grimsdalsvegen mellom Vegaskillet og Pondarvangen for motorkjøretøy, inkludert elsykkel, i perioden fra 31. juli 2023 kl. 21.00 til 04. august 2023 kl. 07.00.

Stengingen gjelder klokken 21.00 – 07.00 alle netter i perioden. Stengingen inkluderer parkering med motorkjøretøy på eller langs vegen, inkludert camping. Det er strekningen Pondarvangen-Vegaskjelet som stenges (se kart). Kjøring i forbindelse med landbruksdrift, brann, redning etc. vil være tillatt hele døgnet.

Statsforvalteren i Innlandet har som mange andre sett med økende bekymring på situasjonen for fostringsflokkene (simler og kalver) av villrein som nå ser ut til å bli stående nord for Grimsdalsvegen, uten å greie å trekke sørover over veien til sommerbeitene. Faren ved at reinen blir stående i et for lite område over tid er både sykdommer og at den ikke får tilgang til sommerbeitene sør for vegen, slik at den kan møte vinteren i godt hold. Villrein er avhengig av store leveområder.

Andre runde med nattestenging

Deler av Grimsdalsvegen ble også nattestengt i perioden 19. – 26. juli. Reinen har imidlertid fortsatt ikke krysset vegen. Ut fra værforholdene og hvordan reinen nå har beveget seg, mener vi det er viktig å forsøke stenging på nytt noen netter.

Etter et evalueringsmøte med berørte parter 25. juli var konklusjonen ny nattestenging kunne bli aktuelt, dersom værforholdene endret seg slik at kryssing ble mer sannsynlig. En slik situasjon foreligger altså nå. Det er Statsforvalteren som har fattet vedtaket, etter samråd med representanter for Grimsdalen vegstyre, Dovre fjellstyre og Rondane nord Villreinutvalg. Vedtaket er hjemla i naturmangfoldloven § 70, 71 og 72.

Vi trenger hjelp fra alle som har planer om å oppholde seg i dette området i denne perioden om å respektere kjøre- og campingforbudet i området.

Gjennom å kun stenge deler av vegen nattestid, håper vi at ulempene for brukerne av området blir akseptable. Behov for tilkomst til Grimsdalshytta med bil på nattestid må skje fra øst.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler