onsdag, juni 12, 2024

Midlertidig stans av bjørnejakten etter rettslig avgjørelse

Foto: Pixabay

Klima- og miljødepartementets kontroversielle beslutning om å tillate felling av en binne med to unger i Trøndelag har nå møtt midlertidig motstand. Oslo tingrett har vedtatt en midlertidig forføyning som stopper gjennomføringen av jakten på de truede dyrene.

I dag, torsdag 27. juli, har NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr oppnådd midlertidig medhold av retten, og staten kan ikke gjennomføre jakten på bjørnebinne med to unger i Trøndelag.

Kjennelsen fra retten påpeker konsekvensene av å ikke stanse jakten på bjørnebinne med unger, og peker på at slike handlinger sannsynligvis vil føre til at de aktuelle dyrene blir felt før retten har fått avgjort saken. I tillegg viser retten til at departementet og Miljødirektoratet har identifisert flere negative virkninger av å gjennomføre fellingen, inkludert konsekvenser knyttet til det fastsatte bestandsmålet for bjørn som ikke vil bli nådd.

– Vi har i dag mottatt kjennelsen fra Oslo tingrett om midlertidig forføyning. Vi forholder oss til rettens avgjørelse, og vi har gitt beskjed til Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn om at fellingsforsøket må stanses med umiddelbar virkning, sier statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) i Klima- og miljødepartementet.

De skal nå se nærmere på kjennelsen.

– Staten vil be om at saken behandles i tingretten så raskt som mulig, sier Bjørnstad.

Situasjonen følges nøye av både organisasjonene og myndighetene, og utfallet av videre rettslig behandling vil avgjøre fremtiden for bjørnebinne og hennes to unger.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler