torsdag, september 21, 2023

Utvidet jakttid for grågås i deler av Vestfold og Telemark for 2023

Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fastsetter forskrift som utvider jakttiden for grågås fra og med 26. juli til og med 9. august 2023, for deler av Vestfold og Telemark fylke.

Statsforvalteren finner det biologisk forsvarlig og forvaltningsmessig riktig å videreføre tidlig jaktstart på grågås.

Jakten kan bare utøves på dyrka mark. Dette retter uttaket av gås mot fugl som gjør skade på landbruksinteresser, og unngår mulige arealbruksinteresser i den utvidete jakttiden. Fuglene får dermed tilgang på mye jaktfrie områder hvor de kan være i fred uten å skade dyrket mark. 

Her kan du lese forskrift om utvidet jakttid på grågås i deler av Vestfold og Telemark
fylke 2023(pdf).

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler