torsdag, september 21, 2023

Avkrefter skrantesjuke på tamrein i Børgefjell

Foto:Pixabay

Endelige prøveresultater fra Veterinærinstituttet er negative, og vi avkrefter derfor skrantesjuke hos tamreinbukken fra Børgefjell. Innledende prøvesvar fra Veterinærinstituttet ga indikasjon på smitte tidligere i uken.

– Vi er svært lettet over at det ikke er påvist skrantesjuke. Det betyr at det ikke blir noen restriksjoner eller tiltak, og slaktingen kan gå som normalt, sier Inge Næsset, direktør i avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

To varianter av skrantesjuke

Det finnes ulike varianter av skrantesjuke, en smittsom variant (klassisk) og en annen variant som trolig kan oppstå spontant i eldre dyr (atypisk). Den klassiske varianten har blitt funnet hos villrein i Nordfjella og på Hardangervidda, mens den atypiske varianten er funnet hos elg og hjort ulike steder i landet.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men det er aldri påvist smitte til mennesker, verken fra levende dyr eller kjøtt. Det er forventet å finne noen tilfeller av atypisk skrantesjuke i løpet av et år. Denne varianten av skrantesjuke anses som ikke-smittsom.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 150.000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr, å melde fra til Mattilsynet eller kommunen. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler