torsdag, september 21, 2023

Bjørnene felt i Snåsa var kjente individer

Foto: Svein Wik

DNA fra de to hannbjørnene som ble felt på skadefelling i Snåsa er nå analysert, og viser at begge bjørnene var registrert tidligere i år.

Bjørnen som ble felt like ved Nyseteren i Roktdalen den 2. september var en hannbjørn som veide 157 kg. Dette er individ NT181, som tidligere i sommer ble påvist ved hjelp av DNA-analyse av en hårprøve funnet kun 2-3 km fra der bjørnen ble felt.

Bjørnen som ble felt i Holsinglia, like inntil kommunegrensen mot Steinkjer, den 6. september var en litt mindre hannbjørn som veide 112 kg. DNA analysen viser at dette er individ NT180. NT180 har tidligere i år blitt registrert i Skjækerdalen (Verdal) og forårsaket i juli måned mange skader på sau og lam både der, og i tilgrensende områder i Verdal.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler