onsdag, juni 12, 2024

Stabil moskusbestand på Dovre

Foto: Bjørn Rangbru / Statsforvalteren i Trøndelag.

214 dyr ble registrert under moskustellingen på Dovre i begynnelsen av denne måneden. Det er en liten nedgang fra vinteren 2021, da det ble funnet 227 dyr.

Statsforvalteren i Trøndelag

Tallet er som forventet noe lavere i vinter enn i fjor vinter.

-Statens naturoppsyn (SNO) følger tett med og forvaltningen har god oversikt over bestanden, sier seksjonsleder Gry Tveten Aune hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Statens Naturoppsyn har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden på Dovrefjell og gjennomfører årlige tellinger. Denne uka ledet mannskap fra SNO årets vintertelling med bistand fra Oppdal Bygdeallmenning, Lesja fjellstyre og Dovre fjellstyre. Av de 214 dyrene var det 47 kalver.

Bra med kalver

Det er i år som i fjor, en god produksjon på kalv. Overlevelsen til kalvene varierer fra år til år. Utbrudd av sykdommene lungebetennelse og munnskurv, som spesielt rammer kalver har gitt en viss dødelighet hvert år siden 2012. Det gjennomføres ei kalvetelling i juli hvert år. I juli i 2021 viste denne at vi hadde rundt 85 kalver i bestanden. Utover sommeren og høsten bruker man vanligvis å registrere en del dødelighet blant kalv, og at det nå i mars 2022 registreres 47 kalver er omtrent som forventet.

Statsforvalteren har laget forvaltningsplan

Statsforvalteren i Trøndelag har et ekstra ansvar for forvaltningen av moskus på Dovre.  Som en oppfølging av dette har Statsforvalteren utarbeidet en forvaltningsplan som gir oversikt over forvaltningsmål, tiltak, og roller. Les planen her.

Moskus er en såkalt fremmed art og hører strengt tatt ikke hjemme i den norske naturen. Derfor er det viktig å følge bestanden tett og holde løpende oversikt over antall, produksjon og dødelighet. I forvaltningsplanen fra 2017 er det et mål om at bestanden på vinteren ikke skal overstige 200 dyr, og man har siden da redusert vinterbestanden forsiktig ned fra ca. 250 dyr. Dette ved å justere uttaket slik at det er høyere enn tilveksten. SNO er ansvarlig for å ta ut dyr. Det planlegges å ta ut noen individer etter denne tellingen slik at bestanden nærmer seg målsettingen på 200 dyr.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler