Hjem Nyheter OPPDATER APPEN SETT OG SKUTT FØR JAKTA!

OPPDATER APPEN SETT OG SKUTT FØR JAKTA!

 

I appen Sett og skutt kan jegere rapportere fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein. Appen er vesentlig forbedret siden fjorårets jakt og ble nylig tilgjengelig også for iPhone. Husk derfor å oppdatere til siste versjon før du drar på jakt!

Oppdater appen Sett og skutt før jakta!
Husk å oppdatere appen Sett og skutt før du drar på jakt. Foto: Juliet Landrø, NINA

Appen Sett og skutt ble lansert i 2019, men da kun for Android-telefoner. Nå er iPhone-versjonen også klar til bruk.

– Basert på tilbakemeldinger fra brukerne er appen forbedret, og derfor må du huske å oppdatere til siste versjon før jakta. Oppdateringer finner du ved å søke opp appen på Google Play eller Appstore, sier rådgiver Kari Bjørneraas i Miljødirektoratet.

Digital veileder til Sett og skutt

Det er laget en digital veiledning til appen Sett og skutt. Den finner du på Miljødirektoratet sine hjemmesider.

Apene krever operativsystem 5.0 for Android og 12.0 eller høyere for iOS (iPhone).

Slik sjekker du og oppdaterer du Android-versjonen din.

Slik sjekker du og oppdaterer du iPhone-versjonen din.

Slik bruker du appen

 

 

I appen Sett og skutt kan jaktlaget enkelt registrere «sett elg» og «sett hjort». Dette kalles for en «jaktdag» i appen. Jaktlaget kan også registrere opplysninger om felte dyr, som vekt, fellingssted og om det er sendt inn skrantesjukeprøve.

Det er jaktleder, eller den jaktleder delegerer ansvaret til, som skal registrere sette og skutte hjort og elg på appen. Kun dersom flere jegere jakter alene på samme jaktfelt, såkalt enkeltmannsjakt, kan det opprettes flere jaktdager.

Husk å føre sett elg og sett hjort på «ny måte»

Alle jegere som har skutt villrein eller rådyr kan registrere opplysninger om det felte dyret i appen Sett og skutt. Dette dreier seg for eksempel om vekt, fellingssted og om det er sendt inn skrantesjukeprøve.

Er du valdansvarlig?

I Hjorteviltregisteret kan valdansvarlig representant se data som jegere i sitt vald har lagt inn. Valdansvarlig sin oppgave er å se, ev. redigere og godkjenne, opplysninger om felt og sett hjortevilt.

Slik gir kommunen eller villreinnemnda gi valdansvarlig tilgang til Hjorteviltregisteret.

Trenger du hjelp til Sett og skutt?

Trenger du hjelp til appen Sett og skutt eller Hjorteviltregisteret, kontakt Naturdata på support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10. Naturdata gir gratis brukerstøtte på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Du kan lese flere nyheter på Hjorteviltportalen

ANBEFALT FOR DEG