Rådyr var i skuddet i jaktåret 2020-2021. 34 300 rådyr ble felt, det største utbyttet på 20 år. Foto: John D. C. Linnell, NINA

34 300 rådyr ble skutt i løpet av jaktåret 2020-2021. Det er det største utbyttet som er registrert siden 1999-2000.

Hjorteviltportalen – Tekst: JØRN J. FREMSTAD

De siste årene har utbyttet fra rådyrjakta økt, og gjennomsnittlig utbytte de siste fire årene har steget med 5 600 dyr sammenliknet med snittet de fire foregående årene. Indre Østfold og Lindesnes er kommunene med flest skutte rådyr. I alt ble det skutt 1 170 og 730 rådyr i disse to kommunene, melder Statistisk sentralbyrå.

Rådyrjakta nådde en topp rundt midten av 1990-tallet, og i jaktåret 1993-1994 ble det skutt nesten 60 000 rådyr i Norge. I jaktåret 1999-2000 falt 37 000 rådyr for jegernes kuler, og fram til å år var dette det høyeste antall felte rådyr siden årtusenskiftet.

Skutte rådyr i Norge årlig siden jaktåret 1984-85. Grafikk: Statistisk sentralbyrå

Mer enn 140 000 jegere på jakt

Av den totale jegerstanden var det 140 300 som jaktet i jaktåret 2020-2021. Av dem jaktet 83 500 på småvilt og 92 700 på storvilt. Elg og hjort var de artene som flest jaktet på, henholdsvis 59 800 og 50 700. 44 800 jegere jaktet rådyr.

11 560 kvinner var på jakt siste jaktår, og det utgjorde 8,2 prosent av jegerstanden. Siden jaktåret 2012-2013 har antall kvinnelige jegere økt svakt hvert år. Da var 8 000 kvinner på jakt.

Færre yngre, flere eldre

Når det gjelder alder, ser vi at antall jegere under 20 år har gått ned de siste ti årene. I jaktåret 2011-2012 deltok 6 030 personer under 20 år på en eller flere former for jakt, mens det i år var nede i 4 200 personer. Blant de som er 70 år eller eldre er trenden motsatt. Her har tallet aktive jegere økt fra 7 510 i jaktåret 2011-2012 til 11 180 det siste jaktåret.

Grafikk: Statistisk sentralbyrå

Les mer om jaktstatistikk hos Statistisk sentralbyrå

ANBEFALT FOR DEG