onsdag, november 29, 2023

Da blir det bjørnejakt i Steinkjer


FOTO: AGENT GREEN / AP / NTB

Statsforvalteren i Trøndelag har i dag omgjort eget vedtak, der man ga avslag på søknad om fellingstillatelse på bjørn i Steinkjer. Det skjer etter ny og oppdatert kunnskap.

Pressemelding – Statsforvalteren i Trøndelag – 24 Juni 2021

Den 17. juni i år ga Statsforvalteren i Trøndelag avslag på en søknad om skadefelling på en bjørn i Steinkjer kommune. Etter avslaget har det kommet ny og viktig informasjon som endrer Statsforvalterens oppfatning av saken. Etter en ny samlet vurdering gis det derfor nå fellingstillatelse på bjørn i deler av Steinkjer, Namsos, Grong og Overhalla kommuner.  

-Vi kan gjennom DNA-prøvene fastslå at det dreier seg om ei binne, med ID-nummer NT158. Denne binna er minst 3,5 år gammel og har de siste tre årene blitt påvist med DNA-funn i Bangsjøan-området. Det er ikke påvist noen andre bjørner i dette området i løpet av disse årene, og mye tyder derfor på at binna søker å etablere seg permanent, sier klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth.  

I og med at det ikke finnes spor av annen bjørn i det aktuelle området, er det mye som taler for at NT158 står bak en vesentlig del av skadene på sau og lam i løpet 2019 (9 skader/kadaver) og 2020 (42 skader/kadaver), og nå i år. 

Så langt i år er det i et begrenset område i Steinkjer kommune påvist 16 skader/kadaver tatt av bjørn. Av disse ble 13 skader/kadaver påvist etter at Statsforvalteren ga avslag på søknad om skadefelling. Statsforvalteren mener derfor at skadeomfanget er stort og skadepotensialet er betydelig.  

Fram til vi nå gir fellingstillatelse har vi over tid forsøkt alle andre virkemidler som vi har til rådighet. Gjennom 2020 og så langt i år, har vi blant annet gitt penger til forebyggende tiltak. Vi har også stilt spørsmål til Miljødirektoratet om muligheten for å flytte binna, men får tilbakemelding på at flytting ikke anses som hensiktsmessig. Slik situasjonen er nå, med mye skader tidlig i sesongen, er min vurdering av skadefelling dermed er det eneste rette tiltaket, sier Wiseth.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Advertisement -

Siste artikkler