onsdag, juni 12, 2024

DNA-prøver bekrefter binne

Arkivfoto: Bjørn i kveldssol. |Bo Kristianson

Nå foreligger prøvesvarene etter at det ble tatt DNA-prøver etter tap av sau i Snåsa. Prøvene viser at det er ei binne som har tatt sau.

Statsforvalteren i Trøndelag

I sommer har Statsforvalteren i Trøndelag mottatt i alt fire søknader om fellingstillatelse på bjørn, etter tap av sau i Snåsa kommune. Statsforvalteren har gitt avslag på søknadene, og to av sakene er oversendt Miljødirektoratet for klagebehandling. Direktoratet har så langt behandlet en av klagene, der de opprettholder Statsforvalterens avslag.

Den siste søknaden om fellingstillatelse fra Snåsa ble sendt Statsforvalteren 31.juli. Det skjedde etter funn av tre kadaver i området vest for Grønnlihøen.  I alt er det i sommer registrert 19 sau som er påvist tatt av bjørn i dette skadeområdet.  

Beiteprioritert område

Selv om skadene har skjedd innenfor beiteprioritert område, har Statsforvalteren avslått alle fire søknadene om fellingstillatelse. Årsaken til dette er kunnskapen om det kan være ei binne i området. Nå bekrefter DNA-analysene av hårprøver at det er ei binne som har tatt sau i området.

Nå ble bestandsmålet for bjørn oppnådd for vår region i fjor. Men binnene er avgjørende for bestandsmålet også fremover. Vi har derfor fått klare føringer på at alle andre tiltak skal prøves, før det er aktuelt med fellingstillatelse, sier klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth.

Hvilke tiltak kan det være?
-Vi har allerede bevilget tilskudd slik at brukerne kan ha ekstraordinært tilsyn. Noe senere kan det også være aktuelt å gi tilskudd til tidlig nedsanking av sau, sier Wiseth.

I avslaget på den siste søknaden fra Snåsa om fellingstillatelse skriver Statsforvalteren i Trøndelag:
«Med bakgrunn i klageavgjørelser av Miljødirektoratet den 13. juli 2021 og av KLD den 22. juli 2021 er det en naturlig konsekvens av føringene fra klageavgjørelsene at terskelen for innvilgelse av en søknad om skadefelling der risikoen for felling av binne er høy, er vesentlig høyere enn tillatelser til felling av hannbjørner. Utfordringen ligger i å skille binner og hannbjørner fra hverandre i en konkret skadesituasjon. Da tas kjent informasjon om aktivitet av binner, også informasjon fra tidligere år, inn i vurderingen. Resultatet fra DNA-analysene som skal gjennomføres i uke 31 kan, understreker kan, endre på dette. Vi finner at andre virkemidler enn skadefelling må forsøkes for å hindre at binne felles».

Også påvist tidligere 

Den aktuelle binna ble i 2020 registrert med DNA funn både utenfor forvaltningsområdet for bjørn (i Roktdalen), men også innenfor forvaltningsområdet lenger nord i Snåsa og i Lierne kommune.  

Statsforvalteren i Trøndelag følger situasjonen i Roktdalen løpende, og har i dag orientert Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet om at DNA-prøvene bekrefter at det er ei binne som har vært skadegjører i Roktdalen.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Advertisement -

Siste artikkler