Svenske Sveaskog søkte tidligere i vinter Naturvårdsverket om tillatelse til å iverksette skadefelling av elg på flere steder i Sverige. Årsaken var at det i enkelte områder var store forekomster med elg, som ville gi varige ødeleggelse av skogen. Søknaden ble i første omgang avslått, men etter anke har de nå fått tillatelse til å starte avskyting av 50 elg.


I en pressemelding skriver nå Sveaskog at de har fått de nødvendige tillatelser, men velger å ikke starte nedskytingen av elg. De mener at det er nå er for sent på året å starte denne skadefellingen.

https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2020/sveaskog-avstar-skyddsavskjutning/

ANBEFALT FOR DEG