Hjortejakta blir stadig mer attraktiv for norske jegere. Foto: Arnold Hoddevik

Vestlandet og deler av Trøndelag er kjerneområder for hjort, men den sprer seg både sørover, østover og nordover.

PRESSEMELDING FRA Landbruks- og matdepartementet

I dag 1. september starter hjortejakta. Den blir stadig mer attraktiv for norske jegere. Antallet felte hjort i Norge stiger år for år og har nå nådd hele 50 000. Dermed ligger hjorten nå langt foran både antall felte elg (31 740) og felte rådyr (34 300).

Vestlandet og deler av Trøndelag er kjerneområder for hjort, men den sprer seg både sørover, østover og nordover.

Årets fuglejakt ser lovende ut

Ferske tall fra Statskog viser oppgang i rype- og skogsfuglbestanden i store deler av landet. Statskog har nå gjennomført taksering langs 1800 kilometer i sine jaktområder. Resultatene er godt nytt for titusener av fuglejegere i Norge.

I 2019 stengte Statskog mange områder for jakt etter dårlige takseringsresultater. I 2020 viste tellingene et oppsving i fuglebestandene, og den positive trenden har fortsatt inn i 2021. Takseringsresultatene brukes aktivt for å sikre et bærekraftig jakttrykk.

Stabile bestander

Med få unntak, viser rypetakseringen stabil eller stigende rypebestand. Statskog ser best utvikling i de østlige strøkene for hele landet. For eksempel vises et oppsving i Indre Troms, etter flere år med svært dårlige tall.

Også rypeområdene i Sør-Norge viser mer positive tall enn på mange år. Områder som skiller seg negativt ut fra trenden er spesielt ytre strøk i Troms, blant annet Senja.

Fuglejakten starter 10. september.

Høstbare viltressurser

I 2018 overtok Landbruks- og matdepartementet ansvaret for den delen av forvaltningen som gjelder høstbare viltressurser, det vil si arter man kan jakte på. Bakgrunnen for det var blant annet muligheten for å styrke næringsutviklingen basert på bærekraftig bruk av utmarksressursene.

ANBEFALT FOR DEG