mandag, mai 20, 2024

Hundens dvergbendelmark er påvist hos tre elger

Arkivfoto: Erling J. Solberg, NINA

I januar 2023 ble parasitten hundens dvergbendelmark (Echinococcus canadensis G10) påvist på elg for første gang i Norge. Den er nå påvist hos ytterligere tre elger, to felt i Åmot kommune og en i Røros kommune.

Jegere, og andre som er i kontakt med viltslakt, oppfordres til å fortsatt være på vakt for forandringer i lunger og lever i elgslaktet.

Veterinærinstituttet, Høgskolen i Innlandet og Mattilsynet har samarbeidet om å kurse jegere og viltansvarlige i Innlandet fylke om parasitten før årets elgjakt.

Innsendelse av prøver fra felt vilt fra jegere har resultert i at det er avdekket tre nye tilfeller av parasitten hos elg. Mattilsynet oppfordrer jegere til å fortsette sin gode innsats med å bidra til å kartlegge omfanget av denne sykdommen ved å melde fra om eventuelle funn til Mattilsynet.

 

Funn skal meldes til Mattilsynet

Hundens dvergbendelmark er utbredt på den nordlige halvkule, men har ikke vært påvist i Norge før januar 2023. Funn av parasitten er meldepliktig i Norge, og skal meldes til Mattilsynet.

Sykdommen oppstår i hovedsak hos hjortedyr som får i seg parasittegg utskilt i avføringen hos hundedyr, som hund og ulv. Hundedyr blir sjelden syke. I hjortedyr vil parasitten kunne utvikle seg og danne parasittblærer i indre organer, typisk i lunger og/eller lever. Også mennesker kan utvikle slik sykdom, selv om det er svært sjelden. I Norden er det kun rapportert ett tilfelle hos mennesker, og da i et område med mye parasittsmitte.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler