torsdag, september 21, 2023

Mattilsynet øker godtgjørelsen for innsending av prøver fra villsvin

Foto: Rolf Schmidbauer on Unsplash

For å få god oversikt over helsetilstanden hos villsvin i Norge og for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, er det viktig å få undersøkt prøver av villsvin. Nå øker Mattilsynet godtgjørelsen for å sende inn prøver. Innsenderne får også gratis undersøkelse for trikiner. I tillegg økes belønningen for tips om syke eller selvdøde villsvin til 3000 kroner.

MATTILSYNET

Som et av tiltakene i Handlingsplan mot villsvin innførte Mattilsynet godtgjørelse for innsending av prøver fra felte villsvin og for tips om syke, skadde eller selvdøde villsvin fra juli 2020. Nå øker godtgjørelsen slik at vi forhåpentligvis får enda flere prøver.

-Vi håper med dette at flere feller villsvin og sender inn prøver fra disse til Helseovervåkingsprogrammet, og at flere melder fra til oss dersom de ser syke eller døde villsvin. Vi ønsker også meldinger om villsvin som er påkjørt, sier fagdirektør Ole-Herman Tronerud.

Helseovervåkingsprogrammet for villsvin driftes av Veterinærinstituttet, og det sjekkes for både virus, bakterier og enkelte parasitter.

Veterinærinstituttet har hittil ikke funnet noen alvorlige smittsomme svinesykdommer eller trikiner, men det er funnet Salmonella hos ca. 4,5 % av de felte dyrene i 2021.

De nye satsene for godtgjørelse for innsending av prøver fra villsvin er:

  • Hanndyr 1000 kroner pr. dyr.
  • Hunndyr 2500 kroner pr. dyr.

Belønning for tips om selvdøde, syke eller skadde (for eksempel påkjørte) villsvin som fører til at vi får tatt prøver av disse, øker til 3000 kroner.

Endringene trer i kraft fra 1 mars 2022.

LES OGSÅ: Jakthansker som gir varme hender!

Villsvin og smitterisiko

Villsvin hører ikke naturlig hjemme i Norge. Likevel har arten vandret inn fra Sverige og er observert langs svenskegrensen fra Halden i sør til Trøndelag i nord. Siden villsvin bidrar til å spre smittsomme sykdommer, blant annet den alvorlige svinesykdommen afrikansk svinepest, er det viktig for myndighetene å oppdage alvorlige sykdommer så raskt som mulig for å hindre spredning. Å ta prøver av syke og selvdøde dyr er den viktigste overvåkningen for afrikansk svinepest vi kan gjøre på villsvin i Norge.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler