søndag, juli 14, 2024

Europeisk gaupeart gjør comeback fra randen av utryddelse

 
Pantergaupe  Foto: Diego Delso

Den iberiske gaupen eller pantergaupe, var en av verdens mest truede kattedyrarter. Nå har den gjort en bemerkelsesverdig comeback.

Det er Reuter som skriver om gaupene.

Arten, som oppholder seg i Spania og Portugal, har økt sin voksne bestand mer enn ti ganger siden starten av årtusenskiftet. Denne suksesshistorien i bevaringsarbeid gir håp og inspirasjon i en tid hvor mange arter står overfor alvorlige trusler.

I 2001 var det bare 62 voksne iberiske gauper igjen i vill tilstand. Takket være omfattende bevaringstiltak, har bestanden økt til mer enn 2 000 i 2023.

Francisco Javier Salcedo Ortiz, koordinator for LIFE Lynx-Connect-prosjektet, beskriver arbeidet som er gjort som «den største gjenopprettelsen av en kattedyrart noen sinne oppnådd gjennom bevaring.»

Javier roser en rekke aktører, inkludert grunneiere, bønder, jegere og ikke minst EU for deres økonomiske og logistiske støtte.

En av suksesskriteriene er at de har drevet med avl av gauper, som senere har blitt sluppet ut i det fri. Det skal være satt ut flere hundre gauper tilbake i disse områdene.

I tillegg har man forvaltet villkaninen, som er gaupens hovedbyttedyr.

Pantergaupa (Lynx pardinus), også kjent som den iberiske gaupen, er svært lik sin slektning, den eurasiske gaupen, men den er fysisk mindre. Pelsen er ofte blekere i utfargingen og har tydeligere flekker.

Arten har et relativt lite hode, lange lemmer, og en svært kort hale med sort haletipp. Ansiktet har et butt og kort snuteparti og er flankert av et karakteristisk langt kinnskjegg, spesielt hos hannene. Ørene er triangulære og ender i karakteristiske sorte hårtufser. Labbene er store og runde med inntrekkbare klør.

Hannene veier i snitt cirka 12,8 kg, men kan veie mer enn 26 kg på sitt største. Hunnene veier i snitt cirka 9,3 kg.(Wikipedia)

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler