mandag, mai 20, 2024

Jakte villrein på Hardangervidda? Dette bør du vite

Villreinjakta på Hardangervidda startar 15. august.|Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet

Miljødirektoratet og lokal villreinforvaltning har blant anna innført tilskot til utflyging av slakt, utvida jakttid og tilgang til GPS-posisjonar. Målet er å kjempe mot, og om mogleg utrydde, klassisk skrantesjuke. Jakta er eit viktig bidrag for å redusere talet på dyr som kan bli smitta.

MILJØDIREKTORATET

Her finn du informasjon om alle tiltaka som gjeld deg som jeger:

Jegerar som flyg ut villrein, elg eller hjort med helikopter eller sjøfly frå Hardangervidda villreinområde 15. august til 23. desember kan søkje om å få refundert ein del av kostnaden. Les meir her:

Ta skrantesjukeprøver av lymfeknutar og hjerne

Alle jegerar skal ta skrantesjukeprøver av alle felte villrein som er eldre enn kalv. Prøvene blir sende til Veterinærinstituttet, og det felte dyret må registrerast i Hjorteviltregisteret eller Sett og skoten.

Sjå korleis du tek prøver her:

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler