onsdag, juni 12, 2024

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona 2023-2024

Ulv lisensjakt
Ulv Foto: Pixabay

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember. Gjenværende kvote er på 13 dyr i region 4 og region 5 (gamle Hedmark og Akershus), og 5 dyr i region 3 (gamle Oppland). Lisensfelling er tillatt i hele Innlandet utenfor ulvesonen.

Statsforvalteren i Innlandet

Rovviltnemndene i region 4 og 5 fastsatte den 21. august en kvote på 14 dyr på lisensfelling. I etterkant av vedtaket har 1 ulv blitt påkjørt. Gjenværende kvote er på 13 dyr. 

Rovviltnemda i region 3 fastsatte den 7. november en kvote på 5 dyr på lisensfelling.

Lisensfellingskvote og områdeavgrensing i region 3 (gamle Oppland):

Kvote: 5 dyr

Det åpnes for lisensfelling i hele region 3.

Lisensfellingskvote og områdeavgrensing utenfor ulvesonen i region 4 og 5 (gamle Hedmark og Akershus):

Kvote: 13 dyr

Lisensfelling er tillatt i hele gamle Hedmark utenfor ulvesonen.

Følgende kommuner inngår i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Engerdal, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, Nord-Odal, Rendalen og Stor-Elvdal.

De deler av kommunene Åsnes, Våler, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Elverum og Åmot som ligger vest for Glomma.

Trysil kommune nord for en rett linje fra der Senna renner ut i Trysil/Femund-vassdraget til der kommunegrensa mellom Trysil og Engerdal gjør en vinkel ved Litlskorhøa.

Lisensfelling er tillatt i hele gamle Akershus utenfor ulvesonen.

Følgende kommuner inngår i sin helhet: Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum, Jevnaker og Lunner.

Nes kommune nord for Glomma.

Lillestrøm kommune (tidligere Fet, Skedsmo og Sørum kommuner) nord for Glomma.

Nittedal kommune nord for Nitelva.

De delene av Asker kommune som tidligere utgjorde Hurum og Røyken kommuner.

 For å høre tilgjengelig kvote ring 954 52 101 (oppdateres ved jaktstart).

Felles bestemmelser for region 3, region 4 og region 5.

Tidsavgrensning:

Lisensfellingsperioden utenfor ulvesona er fra 1. desember 2023 til 31. mai 2024.

Særlige vilkår:

Jeger plikter å registrere seg på Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste for å kunne holde seg oppdatert på gjenværende kvote gjennom dagen.

Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Ulvetelefonen hos Statsforvalteren i Innlandet (tlf. 954 52 101) før jaktstart.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. Godkjent skyteprøve for jaktåret 2023/2024 gjelder ut perioden for lisensfelling av ulv (til 31. mai).

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres, dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

All irregulær avgang fra og med vedtaksdato trekkes av lisensfellingskvoten

ETHVERT SKUDD MOT ULV skal uten opphold meldes til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.

 Dokumenter

 

ANBEFALT FOR DEG

Forrige artikkel
Neste artikkel

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler