onsdag, november 29, 2023

Mann på hundespann avlivet elg med kniv

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Det var i januar at en mann som var ute og kjørte hundespann i et skogsområde på Hadeland, kom over en elgkalv som lå i løypa. Mannen oppfattet etter hvert elgen som truende, og valgte derfor og avlive den med en kniv.

Saken først omtalt av avisen Hadeland

Hundekjøreren har forklart at han stoppet hundespannet cirka 30 meter fra elgen, der han festet spannet i et tre. Han forsøkte videre å jage unne elgen med å rope. Elgen reiste seg da opp og gikk mot spannet, samtidig som den reiste bust og slo med frembeina.

Når hundene etter dette begynte å hisse seg opp, hentet mannen frem en Hunter jaktkniv. Mannen gikk inn mot siden av elgen, og stakk dyret i halsen, Deretter fikk han skåret over halsen, slik at elgen blødde ut og gikk i bakken. Han tok også et avsluttende stikk, for å være sikker på at dyret var dødt.

Kommunen ser svært alvorlig på saken.

I følge avisa Hadeland, skriver kommunen i sin rapport at hundekjøreren har forklart at han opplevde situasjonen så truende og uhåndterlig, at han vurderte avliving som eneste mulighet. De mener imidlertid at han blant annet kunne forsøkt å snu sleden, selv om de understreker at det i praksis ville være vanskelig i dyp snø og slik situasjonen var. De mener også at mannen kunne dyttet elgen unna i stedet for å stikke den ned, eller forsøkt å vente på kameraten som kom like bak.

Kommunen skriver videre at avliving med kniv ikke bør forekomme med mindre man ikke ser annen utveg. De mener det kan diskuteres hva slags alternativer mannen hadde, men at han i det hele tatt klarte å komme seg på siden av elgen og drepe den med kniv, kan tyde på at elgen var redusert og ikke nødvendigvis utgjorde en stor trussel. De skriver imidlertid at dette kun er spekulasjoner.

Selvforsvar kan forsvare handlingen

Avisa Hadeland skriver at for kommunen har vært vanskelig å vite hvordan situasjonen faktisk opplevdes for mannen, og dermed vurdere hva som var nødvendig. Dersom mannen virkelig følte seg truet og ikke så noen annen utvei, kan handlingen forsvares med straffeloven § 17 bokstav a. Der står det at en handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelige måte.

Kommunen skriver likevel at det hersker tvil om hvorvidt det var nødvendig å avlive elgen for å hindre den i å skade hundene, eller hundeføreren, eller om den måtte avlives som en konsekvens av at hundene hadde angrepet den.

At mannen kontaktet almenningen så snart han fikk mobildekning, mener kommunen dokumenterer at han ikke forsøkte å holde noe skjult.

Kommunen ser svært alvorlig på hendelsen, men etter en grundig gjennomgang som baserer seg på forklaringene og lovteksten, har de besluttet å ikke anmelde forholdet til politiet. De har gitt mannen en skriftlig advarsel.

–En elg skal ikke stikkes i hjel, den skal avlives med våpen eller maske. Men saken er veldig vanskelig å vurdere, innrømmer representanten for den lokale fallviltgruppen.

Alvorlig

Ledelsen for allmenningen hvor hendelsen fant sted, sier til avisa Hadeland at de ser svært alvorlig på forholdet og viser til forskrift som beskriver «Avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode».

Representanter fra allmenningen har også anmerket at det er mye som taler for at det forelå andre handlingsalternativer enn avliving av elgen. Til avisa Hadeland skriver de at spannet kunne vært forsøkt snudd og at elgen kunne vært forsøkt jagd unna hundespannet.

Kommunen skriver til Hadeland at saken er såpass spesiell at faren for gjentakelse er minimal. Liknende saker vil likevel blir vurdert uavhengig av utfallet i denne saken.

Politiet foretar seg ikke noe i saken med mindre det kommer inn en anmeldelse.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler