onsdag, juni 12, 2024

SKADELIG SAUEPARASITT PÅVIST I VILLREIN

Foto: Viltkamera (NINA)

Salteplasser for sau sprer parasitter og annen smitte fra sau til villrein.

HJORTEVILTPORTALEN –  Camilla Næss

Saltslikkesteiner brukes både som mineraltilskudd og for å lette tilsyn og gjeting av sau på utmarksbeite, og bruken har økt betraktelig de siste tiårene. Slike salteplasser tiltrekker seg også hjortedyr som  eksponeres for parasitter og andre smittestoffer fra sau.

En gruppe forskere har undersøkt avføringsprøver fra sau og villrein og samlet inn jordprøver for å se hvilken rolle salteplassene spiller i sykdomsoverføring og smittespredning.

Fant egg fra rundorm ved salteplasser

Forskerne har satt søkelys på rundormen Nematodirus battus, en fremmed art som ble importert til Norge med sau på 1950-tallet og siden har spredt seg til sauebesetninger over hele landet. Denne parasitten kan gi sterk diare, redusert vekst og i alvorlige tilfeller økt dødelighet hos lam.

– Parasitten kan også være en årsak til redusert kalveproduksjon og lave slaktevekter i Knutshø villreinområde, sier Olav Strand, seniorforsker i NINA.

Forskerne fant egg fra N. battus både i både jordprøver fra salteplasser og i avføringsprøver fra sau og rein. De fant ikke derimot ikke parasitten i jordprøver tatt utenfor salteplassene. Da liknende undersøkelser ble gjort i de samme områdene på 1980-tallet, ble det heller ikke funnet N. battus i villrein.

– Funnene bekrefter at salteplasser er viktige kilder til spredning av parasitter og andre smittestoffer fra sau til rein, sier Strand

Hardfør parasitt

Eggene fra N. battus er motstandsdyktige mot miljøbelastninger og tåler den norske vinteren.  I laboratorieforsøk klekket parasittegg isolert fra reinsdyrmøkk som forventet. Det viser at den kan parasittere flere verter enn sau.

– De nyklekte larvene kan infisere nye dyr, og kan spre seg videre i naturen.

Arbeidet inngår i NINAs forskningsprosjekt «Saltslikkestein som smittested for skrantesjuke», og er utført av forskere fra NINA, Nord universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Veterinærinstituttet og Høgskolen. Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet (prosjektnr. 20027048)

Kontaktpersoner:

Olav Strand (NINA)

Bjørnar Ytrehus (Veterinærinstituttet)

Kjersti Selstad Utaaker (NORD universitet)

Geir Rune Rauset (NINA)

Les artikkel: Parasite Spillover from Domestic Sheep to Wild Reindeer—The Role of Salt Licks

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler