mandag, mai 20, 2024

FUNN AV ATYPISK SKRANTESJUKE HOS ELG I BAMBLE

Prøvesvar viser at elgen som nylig ble avlivet i Bamble i Vestfold og Telemark hadde atypisk skrantesjuke. Arkivfoto: Erling J. Solberg, NINA
 

Prøvesvar fra Veterinærinstituttet viser at en elg felt i Bamble kommune i romjula hadde atypisk skrantesjuke.

Atypisk skrantesjuke er en variant av sykdommen som ikke ansees å være smittsom. Det er forventet å finne noen slike tilfeller hvert år, og det er ikke dramatisk.

Elgen ble felt på grunn benbrudd, og prøve ble sendt inn for undersøkelse i henhold til kartleggingsprogrammet. Restene av dyret ble samlet inn og sendt inn til Veterinærinstituttet for videre undersøkelser.

– Dette viser viktigheten av at vi tar prøver av dyr som blir funnet døde, er skadet eller opptrer unormalt. Vi berømmer lokal viltforvaltning for årvåkenhet i denne saken, vi er avhengige av godt samarbeid med flere parter, sier Anne Marie Jahr, avdelingsdirektør i Mattilsynet. 

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 122 000 hjortedyr testet for skrantesjuke i Mattilsynets kartleggingsprogram.

Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark og ser syke eller døde hjortedyr, om å melde fra til Mattilsynet. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel at dyr ikke skyr mennesker.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri vist seg å smitte til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt.

Flere varianter av skrantesjuke

Den atypiske formen anses ikke å smitte mellom levende dyr. Dette i motsetning til klassisk skrantesjuke, som er funnet på villrein i Norge og på hjortedyr i Nord-Amerika.

Atypisk skrantesjuke er fra før funnet hos syv elger og en hjort i Norge.

Les mer om de to variantene på Veterinærinstituttets sider

 

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler