onsdag, november 29, 2023

Felles anbefaling om kampen mot skrantesjuke

Pixabay

Jakta er fortsatt viktigst i kampen mot skrantesjuke på Hardangervidda. Vi anbefaler uttak av bukkeflokker i vinter der det er praktisk mulig.

– I tråd med den kunnskapen vi har om sykdommen, situasjonen på Hardangervidda og innspill fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe så har Mattilsynet og Miljødirektoratet kommet frem til en felles anbefaling. Vi mener at ordinær jakt fremdeles skal være det primære virkemiddelet, men dersom det er praktisk mulig og dyrevelferdsmessig forsvarlig er det viktig å redusere antall voksne bukker i vinter, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.   

Direktoratene anbefaler: 

  • at skrantesjuke på Hardangervidda så langt som mulig håndteres gjennom ordinær jakt, med tiltak for å effektivisere jakta
  • ekstraordinære uttak av bukk 2,5 år og eldre i vinter, når forholdene ligger til rette for dette
  • minst mulig forstyrrelser av fostringsflokker med simler, ungdyr og kalv under et eventuelt ekstraordinært uttak

 Grunnen til at direktoratene anbefaler å ta ut villreinbukker, er at andelen voksne bukker på Hardangervidda bør tas ned for å redusere risikoen for smitte.  Bakgrunnen for dette tiltaket er kunnskap fra forskning. Voksne bukker antas å ha dobbelt så stor sannsynlighet for å bli smittet som voksne hunndyr

 -Vi har en adaptiv tilnærming til håndteringen av skrantesjuke. Det betyr at anbefalinger og tiltak justeres når ny kunnskap blir tilgjengelig. Vi vil derfor bestille en oppdatert rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, som vil gi grunnlag for fremtidige anbefalinger fra direktoratene i årene som kommer. Anbefalingen som nå er gitt er gjeldende for 2023, sier Godal. 

 Jakt er avgjørende 

– Jakta er helt avgjørende i kampen mot skrantesjuke, og vi klarer ikke å bekjempe denne sykdommen uten den viktige innsatsen fra jegere og lokal villreinforvaltning. Samtidig ser vi at det er en utfordring å ta ut nok bukker med jakt alene. Derfor anbefaler vi nå et ekstraordinært uttak av bukk i vinter, der dette kan gjøres uten ekstra forstyrrelse av fostringsflokkene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det er nå opp til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet å vurdere om uttaket skal gjennomføres. Mattilsynet og Miljødirektoratet avventer den politiske beslutningen. 

Innspill fra forskere og lokal forvaltning 

I arbeidet med direktoratenes anbefaling har innspillene fra arbeidsgruppa for videre forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda veid tungt. Arbeidsgruppa består av folk fra lokal villreinforvaltning, tamreinnæring og forskere med bakgrunn fra både økologi og veterinærmedisin. 

Last ned anbefalingen

Anbefalingen fra Mattilsynet og Miljødirektoratet kan lastes ned her:

Videre forvaltning av villreinen på Hardangervidda og videre håndtering av skrantesjuke i Norge

Les arbeidsgruppa fra Hardangervidda sin anbefaling her:  Har mottatt skrantesjuke-anbefaling – Hjorteviltportalen

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler