onsdag, juni 12, 2024

Anbefaler ikke statlig felling på Hardangervidda

En villreinbukk på Hardangervidda fikk påvist klassisk skrantesjuke høsten 2020.|Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet

Mattilsynet og Miljødirektoratet har levert anbefalingen om hva som bør skje videre i bekjempelsen av skrantesjuke på Hardangervidda.

MILJØDIREKTORATET

Etter en samlet vurdering mener direktoratene det ikke er tilrådelig å gjennomføre ekstraordinære uttak av villrein vinteren 2022.

På den ene siden er det svært bekymringsverdig at oppdaterte estimater fra Veterinærinstituttet viser at det sannsynligvis er smittede villrein på Hardangervidda, og målene for bestandsreduksjon som ble satt for jakta 2021 er ikke nådd.

På den annen side gjør naturgitte forhold og villreinbestandens kondisjon og adferd i beiteområdene det svært vanskelig å gjennomføre ekstraordinære uttak hvor det er hevet over tvil at den positive effekten oppveier de negative konsekvensene som følger med. Dette gjør bekjempingsarbeidet meget krevende.

– Voksen bukk representerer en særlig risiko for videre spredning innad i bestanden, og et ekstraordinært uttak av flest mulig bukker over 3,5 år i vinter vil kunne bidra til å redusere risikoen for at vi mister kontroll i tidlig fase av sykdomsutviklingen. Imidlertid vil det være svært krevende å lykkes med et målrettet uttak. Anbefalingen vår er basert på en helhetlig vurdering av estimert antall smittede dyr, fellingsstall, prøveanalyser, innspill fra lokale parter og råd fra fagmiljøene.  Hensynet til framtidig forvaltning og behovet for godt samarbeid med lokale krefter i det videre arbeidet er også tillagt stor vekt i denne anbefalingen, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Vil fortsette samarbeidet

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartement ga Mattilsynet og Miljødirektoratet i oppgave å vurdere nødvendigheten av et eventuelt ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda etter den ordinære jakta. 

Etter å ha vurdert fellingstallene fra jakta, resultater fra strukturtellingen og prøvesvar, og i tett dialog med lokale parter, er anbefalingen nå overlevert.  

– Samarbeid med lokal forvaltning og jegere er svært viktig for den langsiktige forvaltningen av villreinbestanden på Hardangervidda, også i en sykdomsbekjempelsessituasjon. Den lokale villreinforvaltningen, i samarbeid med jegerne, har vist stor vilje og evne til å tilpasse seg, og vi har langt på vei lykkes med å redusere andelen eldre bukk i bestanden på Hardangervidda gjennom jakt. Vi ønsker å fortsette dette samarbeidet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. 

Saken skal behandles av departementene, og Mattilsynet og Miljødirektoratet avventer nå den politiske beslutningen. 

Ønsker arbeidsgruppe for videre forvaltning 

Hele notatet kan leses her: Last ned notatet fra Miljødirektoratet og Mattilsynet

Anbefalingen er svar på den tredje av fire bestillinger fra departementene. Notatet inneholder svar på: 

  1. beskrivelse av tiltak for å effektivisere ordinær jakt
  2. forberedelser til et eventuelt ekstraordinært uttak
  3. faglig vurdering av behovet for ekstraordinært uttak
  4. faglig vurdering av videre forvaltning av villreinbestanden på Hardangervidda

Når det kommer til videre forvaltning av villreinbestanden på Hardangervidda, ønsker direktoratene en dialogprosess med en bredt sammensatt arbeidsgruppe med lokale aktører, tilsvarende som for arbeidet med reetableringen av villrein i Nordfjella sone 1. Denne arbeidsformen er godt mottatt lokalt, og er også ønsket av villreinforvaltningen på Hardangervidda. 

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Advertisement -

Siste artikkler