torsdag, september 21, 2023

Norsk rypeforvaltning vekker internasjonal interesse

Nå skal 50 000 rypejegere ut i fjellet. Norge viser vei internasjonalt med bærekraftig forvaltning av bestanden.

Rypejakta i Norge åpnes 10. september. I år viser tellingene at rypejakt kan tillates på store deler av Statskogs jaktområder i Norge. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

– Norge er i front på reelle tall for rypeproduksjon og avskyting under jakta. Det gir oss et unikt grunnlag for en sikrere regulering av jakta, sier Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget.

Statskogs modell hviler på Breisjøberget egen doktorgrad i rypeforvaltning. Nå presenterer statsforetaket modellen gjennom en egen webplattform (www.statskog.no/rypeforvaltning) som er kvalitetssikret av landets fremste rypeforskere.

Innsyn og tillit

I år viser tellingene at rypejakt kan tillates på store deler av Statskogs jaktområder i Norge. Områder i indre Troms som har vært stengte i flere år, åpnes nå igjen. Enkelte områder i ytre Troms stenges fordi bestanden ikke tåler jakt, slik som på Senja.

– Vår nye rypeweb skal gjøre det enkelt for alle å vite hvorfor vi både åpner og stenger for jakt. Dette håper vi kan styrke tilliten til bærekraftig viltforvaltning ytterligere, sier Breisjøberget.

Han har hatt flere internasjonale forskere på besøk som ønsker å lære mer om Statskogs forvaltning. Presentasjon av modellen på internasjonale kongresser vekker også oppsikt.

– Vi har tatt store steg de siste årene for å skaffe kunnskap om ryper og rypejakt, og det ser ut til at vi viser vei for resten av verden, sier Breisjøberget.

Norge tar ledertrøya

Landbruks- og matdepartementet har overtatt ansvaret for jaktbart vilt. Statssekretær Widar Skogan ser på Statskogs arbeid som viktig for å løfte den norske forvaltningen.

– Jeg er imponert over Statskogs forvaltning av rypebestanden, og at verden nå ser til Norge for å skaffe seg bedre kunnskap på området. Det er viktig og riktig at Norge tar denne ledertrøya, sier Skogan.

Jegerforbundet vil ha mer kunnskap

Også Norges Jeger- og Fiskerforbund heier fram forskning og kunnskap.

– Vi vil at både vi og etterkommerne våre kan nyte godt av de fantastiske ressursene som norsk natur byr på. Derfor er vi svært tilfredse med at Statskog følger oppfordringen vår om å være et lokomotiv i kunnskapsutviklingen for bærekraftig forvaltning, sier generalsekretær i NJFF, Eldar Berli.

Fakta om rypejakta

Rypejakta i Norge åpnes 10. september. I jaktåret 2020-2021 ble det felt 176 500 ryper fordelt på 48 500 jegere (tall fra SSB). Norges tre største rypefylker er Trøndelag, Innlandet og Troms og Finnmark. Fylkesvis fangstfordeling i jaktåret 2020-2021:

2020-2021   
 LiryperFjellryperSUM
Trøndelag – Trööndelage45 10010 10055 200
Innlandet24 0004 70028 700
Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku18 50010 00028 500
Nordland – Nordlánnda12 6007 40020 000
Viken10 2002 60012 800
Vestland4 8006 70011 500
Agder5 2002 1007 300
Vestfold og Telemark4 1001 8005 900
Møre og Romsdal1 5003 0004 500
Rogaland7001 3002 000
Oslo 

Det har over tid vært en nedgang i rypebestand og antall felte ryper, noe som har ført rype inn på rødlista. Nedgangen har nå flatet ut, noe som kan lede til at rypa tas ut av rødlista. Slik er utviklingen av felte ryper siste ti år:

JaktsesongLirypeFjellrypeSUM
2011-2012150 35078 650229 000
2012-201377 50042 400119 900
2013-201499 85051 700151 550
2014-2015140 00082 450222 450
2015-2016111 45063 500174 950
2016-2017118 10063 800181 900
2017-2018107 20059 600166 800
2018-2019124 00057 900181 900
2019-2020104 20045 100149 300
2020-2021126 80049 700176 500

Fokuset og utfordringene er ulike i de forskjellige verdensdelene. I deler av Asia er for eksempel tyvjakt for matauk et stort problem. I USA er det mest fokus på hvordan leveområdene for ulike arter påvirkes over tid. I Europa, og spesielt Skandinavia, forklares bestandssvingninger langt mer ut fra hvordan rovvilt påvirker bestandene

Det siste tiåret har Statskog samarbeidet med jegerne om fangstrapportering i store jaktområder. Samtidig har selskapet økt innsatsen mye innenfor taksering. Mer enn 1800 kilometer takseringslinjer gås nå for å estimere bestandene av rype og skogsfugl før hver sesong.

Samarbeidet med jegerne om fangstrapportering er unikt. I andre deler av verden brukes stort sett få og begrensede takseringer og spørreundersøkelser, noe som grunnlaget mer usikkert.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Advertisement -

Siste artikkler