søndag, juli 14, 2024

Justisministeren forlenger overgangsperioden for lån av skytevåpen og våpendeler

Foto: Pixabay

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å forlenge overgangsperioden for de som har lånt skytevåpen eller våpendel fra skytterklubb før 1. juni i år, og som før 1. september har søkt om løyve for fortsatt å kunne låne. De det gjelder kan fortsette lånet ut året.

Justis- og beredskapsdepartementet

– Vi forlenger overgangsperioden for dem som lojalt har innrettet seg etter reglene i den nye våpenloven. Det er uheldig med den lange saksbehandlingstiden i enkelte politidistrikter for våpenløyve, og det vil kunne få negative utslag for skytterorganisasjonene og rekrutteringen av nye medlemmer i en overgangsfase, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Den forlengede overgangsperioden gjelder for de som har lånt skytevåpen eller våpendeler fra en skytterklubb.

– Politidirektoratet har også gitt føringer til politidistriktene om å prioritere våpensøknader fra personer som ikke har løyve fra før, som søknader om løyve til lån av skytevåpen, sier justisministeren videre.

Etter den nye våpenloven trådte i kraft 1. juni 2021, må alle som skal låne skytevåpen og våpendeler ha løyve fra politiet. Det ble samtidig gitt en overgangsregel, slik at de som hadde lånt skytevåpen før 1. juni kunne beholde disse til 1. september.

– Det er en sentral nyvinning i den nye våpenloven at det stilles krav om løyve for lån av skytevåpen og våpendeler for personer som ikke har våpenløyve fra før. Formålet er å styrke kontrollen med hvem som har tilgang til skytevåpen, sier justis- og beredskapsministeren.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

Legg inn en kommentar

- Advertisement -

Siste artikkler