Foto: Pixabay

Gåsejakta skal ha foregått i Nærøysund kommune den 28 juli i år.

Miljøkrimkoordinator, Stein Erik Granli ved Trøndelag Politidistrikt, forteller at Politiet etterforsker saken, og har hatt inn 2 personer til avhør.

-Saken er oversendt til påtalemessig avgjørelse. Jeg kan ikke kommentere detaljer fra saken, men kan på generelt grunnlag si at politiet etterforsker flere momenter når det kommer denne type anmeldelser, forteller Granli til Jegeravisen.

Granli forteller at følgende momenter blir vurdert under denne etterforskningen, og at dette også er viktige momenter å sette seg inn i før man drar ut på jakt:

Er det jakttid for gås i aktuelt område og har jakta foregått i tråd med forskrift om tidligjakt?

Nærøysund kommune har egen forskrift om tidligjakt på gås «Forskrift om tidlig jakt på grågås i Leka, Nærøy og Vikna kommuner»

Videre er det et krav at jakta foregår i tråd med viltloven §19: «Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom».

Viltloven §21 (bruk av motordrevet framkomstmiddel under jakt) er også et aktuelt tema under etterforskning.

Det er forbudt under jakt:

a) å løse skudd på eller offentlig vei eller jernbane

b) å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy til forfølging av vilt eller til avledning av viltets oppmerksomhet fra jegeren.

c) å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy utenfor vei til lokalisering av vilt

d) å løse skudd fra luftfartøy eller motorkjøretøy.

Innen en avstand av 2 kilometer fra land, herunder holmer og skjær, er det forbudt å drive jakt fra motorbåt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. Dette gjelder likevel ikke ved ettersøk av påskutt sjøfugl i sjø når fartøyets hastighet ikke overstiger 5 knop. Jeger har bevisbyrden for lovlig påskyting og skal snarest varsle politi og kommunen om bruk av motor under ettersøket. Fylkeskommunen kan for bestemte områder og tidsrom øke eller minske avstanden.

Politiets oppfordring er at jegerne må sette seg inn i lokale forskrifter, og sørge for at reglene i viltlov og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst blir fulgt uansett hvilken viltart det jaktes på. Dette handler også om jaktas og jegernes omdømme.

ANBEFALT FOR DEG