søndag, juli 14, 2024

Det åpnes ikke for lisensfelling av bjørn i Trøndelag i år

Foto: Pixabay

Da det er felt tre brunbjørner etter vedtak om betinget skadefelling og lisensfelling ble fattet den 23. april, åpnes det ikke for lisensfelling på brunbjørn i 2021.

Statsforvalteren i Trøndelag

Rovviltnemnda fattet i sak 17/21 under møte den 23. april 2021 vedtak om en samlet kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 6 i 2021. Der ble det åpnet for lisensfelling av brunbjørn på eventuell gjenværende skadefellingskvote til høsten.

Rovviltnemnda har underveis i beitesesongen utvidet skadefellingskvoten for brunbjørn i region 6 med ytterligere to (2) brunbjørner (sak 28/21). Dette vedtaket endrer den delen av vedtaket av 23. april 2021 som gjelder betinget kvote for skadefelling av brunbjørn.

Vedtak av 23. april 2021 er fremdeles gjeldende for lisensfelling. Det vil si at det ikke åpnes for lisensfelling av brunbjørn i region 6 da tre (3) brunbjørner er felt etter vedtaket i sak 17/21. Disse er felt i henholdsvis Røros (2) og Overhalla (1) kommuner.

Vi viser for øvrig til at dersom det oppstår akutte skadesituasjoner forårsaket av brunbjørn vil skadefelling av skadegjørende individ kunne vurderes i henhold til gjeldende regelverk.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

Legg inn en kommentar

- Advertisement -

Siste artikkler