73 gauper døde og ble belastet årets kvote: 64 skutt av jegere, sju påkjørt og to felt på skadefelling.|Foto: Kim Abel, Naturarkivet.

73 gauper ble felt eller påkjørt under årets jakt som startet 1. februar og ble avsluttet 31. mars. I tillegg ble to dyr påkjørt i kvotefrie region 5.

Pressemelding fra Miljødirektoratet

-Kvotejakt på gaupe er et virkemiddel for å regulere gaupebestanden i tråd med det bestandsmålet Stortinget har vedtatt, som er 65 familiegrupper. Jakta har vært effektiv, og ved sluttdatoen var jakta allerede stanset i store deler av landet unntatt i områdene som har kvotefri jakt, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Av de 73 gaupene som er belastet årets kvote er 64 skutt av jegere, sju er påkjørt og to er felt på skadefelling.

Stanset jakta fordi hunndyrkvoten var fylt

Den totale kvoten i Norge på 83 gauper er ikke blitt helt fylt i år. Dette skyldes at jakta ble stanset i flere områder fordi hunndyrkvoten hadde blitt fylt opp. I region 2 var noen dyr avsatt som reservekvote som det ikke ble åpnet for jakt på.

I region 6 (Midt-Norge) gjensto det to dyr på kvoten, en av de en voksen hunn. Disse fordelte rovviltnemnda til områdene utenfor forvaltningsområdet i Trøndelag. Dette var det eneste kvoteregulerte jaktområdet som fortsatt hadde kvote til overs da jakta ble avsluttet.

Det er felt i alt fire gauper på kvotefri jakt denne vinteren. Alle dyrene er felt i Agder, to dyr i region 1 og to dyr i region 2, en voksen hunn i hver av regionene.Kart og oversikt over gauper som er belastet kvoten i Rovbase

Økning i familiegrupper

I 2020 ble det rapportert 66,5 familiegrupper i Norge.For første gang på åtte år er bestanden av gaupe over det nasjonale bestandsmålet Stortinget har vedtatt på 65 familiegrupper. Det har spesielt vært en økning i de to nordligste rovviltregionene i 2020. På bakgrunn av dette åpnet Miljødirektoratet opp for jakt i de to nordligste fylkene for første gang siden 2017.

Fortsatt behov for vekst i nord

Det er fortsatt behov for bestandsvekst i begge de nordligste regioner for at bestanden skal ligge på det gjennomsnittlige fastsatte bestandsmålet. Kvoten ble derfor satt lav for 2021. Også i region 4 og 5 ligger bestanden betydelig under målet, og der ble det ikke åpnet for kvotejakt.Kvoter for gaupejakt 2021

Årlige rapporteringer på antall

Oversikt over bestanden av gaupe rapporteres 1. juni hvert år av Rovdata. Dette er basert på antall familiegrupper som er påvist fra 1 oktober til 1 februar. Effektene av årets jakt ser vi når Rovdata rapporterer antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling av gaupe i juni 2022.

ANBEFALT FOR DEG