mandag, mai 20, 2024

Undersøker fødsel og død hos elgkalver

Elgku med kalv. Foto: Olav Strand / NINA

Hvor mange elgkalver blir født, og hvor mange av dem dør i perioden fram til jaktstart? Å finne svarene er blant målene i NINAs merkeprosjekter på elg.

NINA – Tekst: Jørn J. Fremstad

72 GPS-merkede elgkyr er oppsøkt i juni og juli i år for å undersøke hvor mange kalver som er født. Elgkyrne er merket som en del av prosjekter i Trøndelag, Oppland (nå Innlandet) og på Hardangervidda. I de to første områdene undersøker forskerne dødelighet blant kalvene.

Kunnskap om kalvenes status

– Vi samler kunnskap om kalvenes status til ulike tidspunkt i løpet av det første leveåret. Dette brukes i ulike analyser av rekrutterings- og dødelighetsrater, men inngår også i enkelte analyser av elgens områdebruk, forteller seniorforsker Christer M. Rolandsen i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Forskerne forsøker å gjennomføre undersøkelsene i så stor grad som mulig med de ressursene som er tilgjengelig i hvert enkelt prosjekt. I prosjektene i Trøndelag og Oppland er et av målene å undersøke dødelighetsrater hos elg utenom jakt. For kalv er det for eksempel et mål å estimere omfanget av dødelighet i perioden fra fødsel til jaktstart (sommerdødelighet).

– Da undersøker vi antall kalv som observeres relativt kort tid etter kalving og sammenligner med observasjoner av de samme individene seinere på sommeren, fra slutten av august og frem mot starten av elgjakta i slutten av september. I så stor grad som mulig vil vi inkludere tilsvarende data fra andre områder i disse analysene, forteller Rolandsen.

Resultater i Trøndelag, Oppland og på Hardangervidda

I Trøndelag har forskerne så langt observert 29 elgkyr, hvorav 13 hadde enkeltkalv og 4 hadde tvillinger.  Av disse ble én enkeltkalv og ett tvillingpar funnet døde nær siste posisjon for de GPS-merkede elgkyrne C2283 (enkeltkalven) og C2207 (tvillingene). Et par dager etter funnet av kalven ble C2283 funnet død uten synlig dødsårsak. De siste 12 elgkyrne ble sett uten kalv, og to av dem gikk sammen med fjorårskalven.

I Oppland er 30 elgkyr observert, hvorav 19 hadde kalv. Ingen av de GPS-merkede elgkyrne ble observert med tvillinger. To av elgkyrne gikk sammen med fjorårskalven når de sist ble observert i starten av juli.

På Hardangervidda er 13 elgkyr observert, og 10 av dem hadde kalv. Ingen av dem ble observert med tvillinger, i likhet med de GPS-merkede elgkyrne i Oppland.

Last ned oversikt over kalvestatus i hvert enkelt studieområde:

Kontakt:  Christer M. Rolandsen

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Advertisement -

Siste artikkler