Etter registrering, vil man få tilsendt prøvetakingsutstyr og ferdig frankerte returkonvolutter. Arbeidet blir honorert med 500 kroner per dyr. Honorar for godkjente prøver utbetales to ganger i året, i juni og februar, etter henholdsvis vår-og høstsesong. Påmeldingen gjelder for hele 2018-sesongen.

Saken er hentet og skrevet av: Veterinærinstituttet – Vetinst.no