Overleveringen av Miljødirektoratet og Mattilsynets anbefaling om et eventuelt ekstraordinært uttak er utsatt.

MILJØDIREKTORATET

Klima og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartement har gitt Mattilsynet og Miljødirektoratet i oppgave å vurdere nødvendigheten av et eventuelt ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda etter den ordinære jakta. Denne vurderingen skulle opprinnelig leveres 12. november, men er nå utsatt. Den vil leveres i løpet av november 2021.

Årsaken til utsettelsen er at strukturtellingen etter jakta har tatt lenger tid enn forventet på grunn av værforholdene. Strukturtellingen gir en oversikt over hvordan villreinen i Hardangervidda villreinområde er fordelt på alder og kjønn, noe som er en viktig del av faktagrunnlaget som ligger til grunn for anbefalingen.

ANBEFALT FOR DEG