mandag, mai 20, 2024

Soldat dømt for å ha drept tiur

Foto: Pixabay

En soldat i 20-årene har blitt dømt i Østre Innlandet tingrett etter å ha drept en tiur med kniv. Retten stiller seg tvilende til tiltaltes forklaring.

Det var avisen Østlendingen som først omtalte denne saken.

Mannen er nå dømt til å betale 10.000 kroner i bot for å ha drept en tiur med kniv, samt 5.000 kroner i saksomkostninger.

Da hovedforhandlingen ble holdt i Østre Innlandet tingrett 20. desember 2021, erkjente han seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Hendelsen, som skjedde fredag 20 mars 2020 i øvingsfeltet i Rena Leir, skjedde i forbindelse med en tur med venner.

En tiur dukket etter hvert opp, og begynte å bli veldig innpåsliten. Tiltalte fortalte at de trakk seg unna tiuren, frem til et område de skulle fyre bål.

Tiuren kom løpende etter turfølget, og begynte å bli skikkelig innpåsliten, slik enkelte tiurer kan være på den tiden av året. Turfølget prøvde å skremme tiuren med å kaste snø(skare) etter tiuren, uten at det hadde noen effekt.

Tiltaltes venner, tok med seg sitt utstyr og rømte bort til veien. Tiltalte som også prøvde å komme seg unna, forklarte at han ble sittende fast i myr eller snø. Han forklarte videre at han gjorde seg så stor som han bare kunne, og brølte for å prøve å skremme tiuren. Tiuren ble bare mer agressiv, og flakset med vingene samtidig som han gikk til angrep.

Tiltalte hadde en kniv i hånden, som han hadde brukt for å hugge ved til bålet. Han fikk etter hvert panikk, som gjorde at han slo etter tiuren med kniven, og traff denne i hodet.

Tiuren falt da sammen, og tiltalte valgte da og avlive dyret. Det ble gjort med kutte av tiuren hodet. Deretter åpnet han brystet på fuglen, slik at andre dyr enklere skulle kommet til for å spise den, slik at den på denne måten ble tilbakeført til naturen.

Tvilsomme til forklaringen

Det framstår for retten overveiende sannsynlig at historien tiltalte har forklart er «pyntet» på til hans fordel. Tatt i betraktning at tiuren falt om med kramper etter det første kuttet, mener retten det er sannsynlig at tiuren først ble stukket i brystet med kniven, noe som i sin tur gir sterke indikasjoner på en bevisst og målrettet handling fra tiltaltes side.

Retten vurderer det usannsynlig at kuttet i hodet medførte at tiuren falt om i kramper. Gitt de strenge bevisregler som gjelder i straffesaker må retten i den videre behandling av saken likevel legge til grunn tiltaltes forklaring om det faktiske hendelsesforløp.

Tiltalte har påberopt seg at det forelå en nødvergesituasjon som gjør handlingen straffri. Han hevder å ha handlet i panikk da tiuren fløy mot han, og at han måtte beskytte seg ved å bruke kniven. Han hevder også at han ikke visste hva en tiur var.

Flertallet i retten kan ikke se at det forelå en nødvergesituasjon som gir grunnlag for straffritak, og vurderer at tiltalte og hans følge hadde god tid på seg både til å avklare at de hadde med en tiur å gjøre, samt å forlate stedet for ikke å forstyrre den.

Flertallet fester heller ikke lit til tiltaltes forklaring om at han fikk panikk, da tiltalte er yrkessoldat og trent for å holde hodet kaldt i kritiske situasjoner og ellers forutsettes å være i god fysisk form.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler