torsdag, september 21, 2023

Her kan se du hvor og når det er påkjørt vilt

Foto: skjermdump

Inne på Hjorteviltregisteret finner du et interaktivt kart, som viser en oversikt over innrapportert fallvilt.

Fallvilt er døde viltindivider som blir funnet i naturen og som ikke er felt under ordinær jakt eller fangst.

Du kan søke i et spesifikt fylke eller kommune, over et gitt tidsrom. Du kan faktisk også søke på art, kjønn, alderskategori og utfall av ettersøket.

-Det finnes fallviltregistreringer fra 1986, men i kartet er de tidligste registreringene fra 1988, forteller Ane fra Naturdata.

Hun forteller videre, at kartet oppdateres fortløpende. Det vil si at når et fallvilt er registrert og lagret i Hjorteviltregisteret, vil dette være synlig i kartløsningen med en gang.

Når du har spesifisert hva du søker, vil du i kartet få opp en oversikt over de steder der det er registrert påkjørt vilt.

-Fallvilt som vises i kartet er stedfestet i kart eller med koordinater. Hvor nøyaktig dette er, varierer. Når et fallvilt registreres må det også legges inn nøyaktighet på fallviltet. Nøyaktigheten på dette kan variere. Blir det ikke registrert posisjon eller stedsnavn, vil den ikke fremkomme kartet.

Derfor vil det være avvik fra den oversikten som finnes i kartet, og de tall du får frem under listevisning, eller den statistikk som du finner på samme nettside.

Det er kommunen som har ansvaret for å rapportere fallvilt. Det varierer hvor fortløpende kommunene registrerer fallvilthendelser. Mange er flinke til å rapportere fortløpende, men i noen områder kan det samles opp flere hendelser før de legges inn i Hjorteviltregisteret.

I kartløsningen og i statistikken for fallvilt, opererer Hjorteviltregisteret med kalenderår. I SSB sin fallviltstatistikk brukes jaktår (01.04-31.03). Sammenlignes disse statistikkene kan det derfor være avvik.

I Hjorteviltregisteret registreres også utfall som ikke er dødt. I SSB sin statistikk er det kun døde dyr.

Kartet over påkjørt vilt finner du HER.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler