søndag, juli 14, 2024

Sverige: Länsstyrelsen i Jämtlands län har besluttet kvoter for årets bjørnejakt

bjørn pixabay
Foto: Pixabay

Som et resultat av de siste års avskytning, har bjørnebestanden i Länsstyrelsen i Jämtlands sannsynligvis blitt redusert, og nærmer seg nå forvaltningsmålet.

Det er derfor i år besluttet at 121 bjørner kan skytes, innen totalt fem jaktområder. Dette er en reduksjon fra 2023, da det ble besluttet uttak av 185 bjørner.

Lisensjakten etter bjørn skal hovedsakelig redusere skader på rein og sau, samt bidra til gunstige psykososiale forhold for befolkningen i Jämtland – der målet er å opprettholde stor trygghet og aksept for rovdyr.

Redusere avskytningen
Basert på DNA-basert bestandsovervåking, som ble gjennomført i 2020, er Länsstyrelsens oppfatning at bjørnebestanden i fylket har blitt redusert og at den nå nærmer seg forvaltningsmålet om 650 individer. I tillegg til reduserte skader for reindriften, har dette vært et av målene med jakten. Neste år gjennomføres en ny DNA-basert bestandsovervåkingi Jämtland.

– Bjørnebestanden i Jämtland er fortsatt stor, men Länsstyrelsen vurderer at vi nå nærmer oss forvaltningsmålet og at vi derfor trenger å redusere avskytningen noe, sier Martin Bergwall, vilthandlegger i Länsstyrelsen Jämtlands län.

Samme områdesinndeling
Lisensjakten på bjørn skjer i år innen totalt fem jaktområder, og områdeinndelingen er den samme som ved jakten i 2023. Fra og med 1. oktober oppheves områdeinndelingen, og gjenværende bjørner kan da felles hvor som helst i fylket.

– Antallet skadefellinger av bjørn har blitt redusert de siste to årene, men behovet er fortsatt stort i visse, spesielt skadeutsatte områder. For å kunne rette jakten mot disse områdene, men samtidig muliggjøre en fortsatt reduksjon av bjørnebestanden i sin helhet i fylket, opprettholdes områdeinndelingen fra i fjor, sier Martin Bergwall.

Tillatt å slippe hund ved åte
Før fjorårets jakt skjedde det noen endringer i vilkårene for jakten sammenlignet med tidligere år, som blant annet lettelser i bestemmelsene rundt jakt med åte. Årets beslutning inneholder ingen nye endringer i vilkårene.

– Det blir ingen endringer av vilkårene for jakten sammenlignet med i fjor. Det vil for eksempel også i år være tillatt å slippe hund og ta opp spor av bjørn ved en åte, sier Martin Bergwall.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler