onsdag, juni 12, 2024

Turteldue: Jakt og forvaltning

Turdeldue Foto: Face

Årets duejaktsesong er den tredje etter oppstart av Adaptive Harvest Management (AHM) programmet, ledet av Europakommisjonen (EC).

European Federation for Hunting and Conservation.

Selv om det har vært et ønske om totalforbud mot duejakt, har medlemsstatene fra den sentrale og østlige trekkruten fulgt EC’s anbefaling i 2021 om å redusere avskytingen med 50%. Denne trekkruten inkluderer Østerrike, Romania, Italia, Malta, Bulgaria, Hellas og Kypros – selv om sistnevnte er en del av Svartehav-Midtøsten trekkruten.

Samlet sett har disse medlemsstatene oppnådd en reduksjon i avskytingen på mer enn 70%, både i 2021 og 2022. Denne suksessen er et resultat av nasjonale/regionale og daglige/årstidsbaserte kvoter for jegere. For eksempel ble det etablert en fangstbegrensning på 10 duer per sesong per jeger, med maksimalt 5 per dag, i flere italienske regioner. For å følge progresjonen av disse kvotene, ble det opprettet nye online rapporteringssystemer som tillater jegere å registrere fangsten i sanntid. Når kvoten er nådd, stenges duejaktsesongen.

Reduksjonene i fangst i den sentrale/østlige trekkruten har hittil vært vellykket, takket være den aktive støtten fra jegermiljøet i disse medlemsstatene.

Imidlertid vil redusert fangst alene ikke føre til at duebestandene blir restituert. Habitatforvaltning og bredere gjenopprettingsinnsats er avgjørende for restitusjonen av alle åkerlandfugler. Turtelduen trenger egnet habitat for hekking og føde, som har forsvunnet på grunn av jordbruksintensivering over hele Europa.

Heldigvis har jegere lenge viet seg til bevaring av turtelduer ved å investere betydelige ressurser i habitatforvaltningstiltak der arten er jakbar. For eksempel har jegere i Vendée (Frankrike) plantet 512 000 trær og busker de siste 20 årene, noe som representerer 374 hektar skog og 96 kilometer hekker, finansiert av Hunting Federation.

Et annet god eksempel, er såing av tusenvis av hektar hvert år (mer enn 110 000 hektar mellom 2005 og 2019, for en kostnad på mer enn 2 millioner euro, finansiert av Hellenic Hunters Confederation) med frørike avlinger, som solsikker, som blir stående urørt og som skaper et rikt mangfold av frø som er svært gunstig for turtelduer og biodiversitet generelt.

Jegere hjelper forskningen aktivt, som med innsamling av vinger fra fangst. Analyse av data fra vingestudier er nyttig, da det gir et estimat av forholdet mellom voksne og unger som blir felt, noe som igjen kan brukes til å følge det årlige reproduksjonssuksessen.

For å lære mer om AHM-prosessen og jegernes arbeid for bevaring av turtelduer, kan du se FACEs rapporter om AHM-byggeprosessen (her), det første (her) og andre (her) året med duejakt under AHM-programmet.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler