Arbeidet med å planlegge reetablering av Nordfjella sone 1 er i gang. Foto: Olav Strand, NINA

Det er et mål å bygge opp en ny villreinbestand i Nordfjella sone 1. Lokal forvaltning, forskere og andre var derfor samlet 26.-27. oktober for å diskutere og dele kunnskap, meninger og verdisyn knyttet til reetableringen.

HJORTEVILTPORTALEN.

– Å samle ulike aktører rundt ett bord er et godt utgangspunkt for en god dialog og videre prosess, sier Endre Lægreid, leder i Villreinrådet i Norge.

Møtet inneholdt både foredrag og gruppearbeid. Gruppearbeidet startet med å definere suksesskriterier for en vellykket reetablering. Videre diskuterte gruppene mål og delmål for reetableringen, identifiserte tiltak for å sikre måloppnåelse og vurderte hvilke kildebestander som bør gi opphav til en ny bestand.

LES OGSÅ: Over 1300 villrein felt på Hardangervidda

Må vurdere ny kunnskap fortløpende

Hva har funnet av skrantesjuke på Hardangervidda å si for reetableringen av en ny bestand i Nordfjella sone 1? Vil funn av prioner i jordprøver i Nordfjella sone 2 påvirke reetableringen? Disse spørsmålene må gruppa ta stilling til, og vurderingene må hele tiden tilpasses ny kunnskap.

Videre arbeid

Reetableringsgruppa skal møtes igjen i løpet av første kvartal 2022 for å diskutere videre. Da skal blant annet en tentativ tidsplan for reetableringen skisseres.

Diskusjonene fra møtene skal sammenfattes i en rapport som leveres Miljødirektoratet og Mattilsynet før sommeren 2022. I rapporten vil ulike meninger i gruppa komme fram. Direktoratene skal deretter gi en videre anbefaling om gjennomføring av reetablering til KLD og LMD. Både rapporten fra gruppa og anbefalingen fra direktoratene vil bli offentlige.

ANBEFALT FOR DEG

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.