Foto:Pixabay

Det er ikke bare i Norge at man bedriver skadefelling av vilt.

I Sør-Afrika besluttet man nylig at 6 løver som for tredje gang hadde rømt fra Hluhluwe-iMfolozi Park(HIP), skulle avlives. Dette ble gjort av parkens ansatte, som fra helikopter lokaliserte og avlivet løvene.

HIP er en av de eldste parker i Afrika, og har en størrelse på 96.000 hektar. Parken har et  gjerde som skal hindre at dyrene kommer seg ut av området, men dette er i en dårlig forfatning,

På den tiden det tok før de fikk tak i alle dyrene, hadde de tatt livet av flere storfe fra en lokal besetning. Løvene begynte også å vise at de ikke var redd for folk, man fryktet derfor at de også kunne angripe folk

ANBEFALT FOR DEG

>