onsdag, juni 12, 2024

COAT spår årets rypetetthet i Finnmark

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessenter, inkludert grunneieren i Finnmark, Finnmarkseiendommen (FeFo).

COAT – 12 juli 2022

Interessentene ønsket at modellene skulle brukes til å forutsi rypebestandene halvannen måned før de årlige linjetransektundersøkelsene, for å kunne planlegge årets jakt, kvoter og forvaltning så tidlig som mulig. COAT har derfor, for andre år på rad, gjort modellbaserte prediksjoner før årets linjetransektundersøkelser i regi av FeFo. Gledelig, så samsvarte resultatene av FeFo’s vurderinger i fjor i stor grad med prediksjonene som ble gjort. Vi er derfor spente på å se hvordan årets prediksjoner står seg sammenlignet med resultatet fra FeFo’s linjetransektundersøkelser i slutten av august.

Årets modellbaserte prediksjoner

 

Figuren viser beregnet tetthet av Lirypebestanden i Finnmark i perioden 2000 – 2021 (rød linje, estimat fra Hønsefuglportalen) sammenlignet med prediksjonen fra COATs næringsnettsmodell de siste 10 årene (oransje prikker). Den siste oransje prikken (dvs. for 2022) er derfor vår spådom for årets gjennomsnittlige rypetetthet på Finnmarkseiendommen (FeFo), mer enn 1,5 måned før linjetransektene går mot slutten av august. Merk at vår modell predikerer gjennomsnittlig observert antall ryper per km2, mens estimatene (rød linje) er gitt som estimert antall ryper per km2 fra en modell som korrigerer for observerbarhet (dvs. en «distance-modell»).’

Årets prediksjoner (figur over) viser at vi forventer en ytterligere økning i tettheten av rype i år. Dette fordi vi opplevde en relativt normal start på vinteren i fjor høst i tillegg til en ganske varm periode i juli, da ungene var nyklekt, og en mer enn normal mengde kadaver på slutten av vinteren. I tillegg har en økning i smågnagertettheter (økningsfase) sannsynligvis ført til redusert predasjon på bakkehekkende fugler i systemet. Et forbehold man bør ta er at summen av alle disse effektene det siste året sannsynligvis ikke virker rent additivt til hverandre, og at økningen sammenlignet med tidligere lignende økningsfaser i Finnmark, ser ut til å være noe mindre enn det som har blitt predikert. I tillegg så vil utviklingen gjennom sommeren i mengden smågnagere tilgjengelig for predatorer påvirke predasjonspresset på rypekyllinger og dermed tettheten estimert i august.

 

COAT skal gi sikker dokumentasjon og tidlig varsling om effekter av klimaendringene på biomangfold, naturressurser og økosystemprosesser i norsk Arktis, som grunnlag for forvaltningstiltak og tilpasninger.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler