torsdag, september 21, 2023

94 brunbjørn avlivet for å øke bestanden av caribou

Foto: Pixabay

I perioden 10 mai til 4 juni, ble det under en rettet avskyting i området Dillingham i Alaska, skutt 94 brunbjørner.

Saken først omtalt av Alaskas News Source.

I følge Alaskas Department of Fish and Game(ADF&G), var avskytingen en del av et intensivt forvaltningsprogram for å øke Mulchatna caribou-flokken, som har gått ned med 96% siden 1997.

Det har vært en drastisk reduksjon av caribou i dette området siden 1997, da man hadde en stamme på hele 200 000 dyr. I 2017 ble det registrert så lite som 12000 individer.

Planen var å avlive bjørn som oppholdt seg i nærheten av flokker av caribou. Dette for å prioritere de dyrene som man mente med sikkerhet var predatorer med caribou i kostholdet.

Det ble i tillegg til brunbjørnene også skutt fem svartbjørner og fem ulver. Dette på grunn av også disse ble sett på som predatorer overfor flokkene med caribou.
Kjøttet fra alle svartbjørner og enkelte brunbjørner, ble til mat i de lokale landsbyene, skriver ADF&G på siden nettsider.

ADF&G vil nå overvåke årets kalving, dette for å se om det blir en større overlevelse blant kalvene i forhold til tidligere år. Man vil også se dette sammen med tall fra områder der det ikke har blitt gjennomført en tilsvarende reduksjon av rovdyr.

Du kan lese mer om dette hos ADF&G.

Hva er Caribou:

Caribou (også kalt karibu) er nordamerikanske og grønlandske varianter av rein, og de tilhører altså samme art som eurasisk rein (Rangifer tarandus). Rein og caribou forekommer sirkumpolart i Nord-Europa, Sibir og Nord-Amerika med to hovedtyper, skogsrein og tundrarein, som igjen deles i underarter med ulik geografisk utbredelse.
Kilde: Store Norske Leksikon


ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler