tirsdag, juli 23, 2024

Våpenamnesti 2023: Det ble levert inn 18 653 våpen

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra 1. januar til og med 1. juni 2023 var det nasjonalt våpenamnesti hvor man kunne levere ulovlige våpen til politiet uten å risikere straff. Det har vært stor respons, og folk har levert inn 18 653 ulovlige våpen. Det er over dobbelt så mange våpen som ved sist amnesti i 2017.

Justis- og beredskapsdepartementet

Våpenamnestiet har vært en stor suksess der folk over hele landet har levert inn ulovlige våpen, ammunisjon og eksplosiver.  Ulykker kan skje, eller våpen kan komme på avveie.

Kvinne i sort drakt holder et gevær foran en kasse med våpen. Politimann i bakgrunnen.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl undersøker noen av våpnene som er samlet inn under våpenamnestiet. Foto: Justis- og beredskapsminister

– Nå er det 18 653 færre ulovlig våpen i Norge. Det viser at amnestiet var nødvendig og riktig. Ulovlige våpen er en stor risiko for samfunnet, de kan i verste fall komme i feil hender og ende i kriminelle miljøer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Til sammenligning ble det levert inn 8 066 våpen under amnestiet i 2017, og 13 660 våpen under amnestiet i 2008.

Kvinne i sort drakt holder et gevær foran en kasse med våpen. Flere mennesker, inkludert noen i politiuniform, står rundt
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl undersøker noen av våpnene som er samlet inn under våpenamnestiet. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet 

Mesteparten av de innleverte våpnene er hagler (7 694) og rifler (8 142). Dette utgjør cirka 85 prosent av våpnene som er innlevert. Det har i tillegg blitt innlevert 156 maskinpistoler og 37 maskingevær.

Blant disse er det våpen fra 2. verdenskrig, pistoler og andre automatvåpen med stort skadepotensiale. Det har også blitt levert inn en bombekaster, i tillegg til andre eksplosiver.

Kasse med ulike våpen
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet 

– Det er veldig bra at folk har benyttet seg av muligheten til å levere inn våpen de ikke skal ha i hus. Det er sikkert mange som har satt pris på å få levert inn våpen man kanskje har arvet og som har blitt stående i loft og kjellere, sier Mehl.

Under våpenamnestiet har det vært mulig å levere våpen lokalt i hele landet. Våpnene skal nå kontrolleres av Kripos opp mot våpenregisteret. Deretter skal de destrueres.

Våpenamnesti 1.1.2023-1.6.2023:

PolitidistriktAntall amnestivåpen
Agder1059
Finnmark289
Innlandet2583
Møre og Romsdal1288
Nordland585
Oslo3260
Sør-Vest287
Sør-Øst1169
Troms408
Trøndelag3507
Vest1760
Øst2378
Sysselmesteren  på Svalbard80
  
TOTALT18653

Tidligere våpenamnesti:

  • Amnestiet 1. mars 2017 til 31. mai 2017: 8 066 innleverte våpen.
  • Amnestiet 1. mai 2008 til 30. sept 2008: 13 660 innleverte våpen.
  • Amnestiet 1.september 2003 til og med 31. august 2004: 35 724 innleverte våpen.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler