onsdag, juni 12, 2024

Nesten 50 elg er funnet døde i det samme terrenget

Denne elgen blr funnet død på Luksefjell i Skien i november i 2021.
FOTO: EIGIL MOVIK

Sist høst gikk alarmen hos landbruksavdelinga i Skien Kommune, det er siden mars 2019 funnet nesten 50 døde elg innenfor et begrenset område.

Saken ble først omtalt av NRK.

Det er normalt at man finner døde dyr i skogen, men i dette området ble det noe i overkant. De 47 døde elgene i Skien, er funnet i tidsrommet mars 2019 til november 2021.

– Ettersøksjegerne våre ute i terrenget sperret opp øynene og synes det var veldig mange tilfeller med uklar dødsårsak. Da begynte vi å følge ekstra godt med, sier viltforvalter Eigil Movik ved Grenland landbrukskontor til NRK.

Elgene er funnet forskjellige steder i kommunen, og en del av dem er sendt til obduksjon hos Veterinærinstituttet.

– Det er tydelig at det er et eller annet rart som er årsaken til alle disse døde elgene. Vi ønsker å finne ut av det, sier Eigil Movik.

Nils Petter Ødegård har tolv års erfaring som nettopp ettersøksjeger. Han har aldri opplevd lignende, og sier at det er mange spørsmål ute og går.

– Vi vet ikke om det er tilfeldig eller ikke, men det er uansett et uromoment for bestanden. Noen av elgene har vært gørr tynne og helt avmagret. Det er skremmende, forteller Ødegård til NRK.

Movik forteller til Jegeravisen, at de ikke har fått noen klare svar på hva denne unormale elgdøden skyldes.

-Vi har noen tanker på hva som kan være en eventuell årsak, men vi ønsker å være forsiktige med spekulasjoner. Derfor avventer vi på svar fra Veterinærinstituttet, forteller Movik.

-Det vi vet er at det ikke har vært en dramatiske endringer i mattilgangen i dette området.

Ettersøksjegerne har også vært ute og avlivet syk elg, så det er ikke bare funn av døde elger.

På spørsmål om dette vil ha noen påvirkning på den fremtidige elgstammen i området, sier Movik at det er for tidlig å si noe om dette.

-Et frafall av over 40 dyr på litt over 2 år, innenfor et ganske så begrenset området, vil kunne ha en negativ effekt på elgstammen, avslutter Eigil Movik.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler