Foto: Pixabay

Mattilsynet innfører jaktforbud på fugl i deler av Rogaland. Forbudet er et av flere tiltak for å hindre spredning av høypatogen fugleinfluensa.

Mattilsynet

Jaktforbudet innføres i de samme kommunene som allerede har portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap: Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund og Hå.

– Det er påvist smitte av fugleinfluensa på ville fugler i dette området, hvor det også er stor tetthet av fjørfe og andre fugler i fangenskap. Spredning av virus i dette området vil øke smittefaren for alle fugler i fangenskap. Mange fugler i fangenskap kan bli syke og dø, som igjen kan skape store utfordringer for produksjon av egg og slaktekylling/fjørfekjøtt, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i Mattilsynet.

Ender, gjess, svaner, vadefugler og åtseletere er mest mottakelige for fugleinfluensa, men andre arter kan også bli smittet. Det kan finnes fugler som er smittet uten at de viser tydelige symptomer på det.

– Vi forstår at dette er dårlige nyheter for fuglejegere i området som hadde gledet seg til selvskutt middag fremover, men vi håper på forståelse for at det er et nødvendig tiltak for å hindre smitte av fugleinfluensa. Jaktforbudet skal oppheves så snart som det er smittefaglig forsvarlig. Vi regner med at det vil vare ut året, sier Tronerud.

I risiko- og observasjonssonen i Rogaland er det er også restriksjoner på transport av skutt fuglevilt.

Trygt å spise kjøtt fra fuglevilt

Mattilsynet minner om at er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av ville fugler.

– Når du i forbindelse med jakt håndterer ville fugler som kan være smittet med fugleinfluensa, kan støv og virus fra fuglenes fjørdrakt og hud virvle opp, eller du kan komme i kontakt med smitte fra dyrets svelg, innvoller og tarminnhold, sier Tronerud.

Fuglevilt er trygt å spise. Det finnes ingen kjente tilfeller av at mennesker er smittet av fugleinfluensa H5N1 via kjøtt fra fugl. Det er viktig å ha god hygiene ved tilberedning av kjøtt. Mattilsynet anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller -kokt. Dette er en forhåndsregel som beskytter mot flere smittsomme sykdommer som fugler kan være bærere av.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte av fugleinfluensa til mennesker som svært lav, men du bør likevel ta forholdsregler for å redusere risikoen ytterligere. Husk at disse forholdsreglene også er viktige for å hindre å bli smittet av eller spre mange andre infeksjonssykdommer, som ville fugler kan være bærere av.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler.

Mattilsynets råd til deg som håndterer fuglevilt

 • Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker.
 • Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis.
 • Dersom du har åpne sår på hender, må disse tildekkes før håndtering av vilt. Rens sår grundig etter at du er ferdig.
 • For å minske eventuell smitte gjennom støv, bør du flå fuglevilt fremfor å plukke det.
 • Dersom du likevel velger å plukke fjærene, anbefaler vi å gjennombløte fjærdrakten først.
 • Det gir mindre støv ved håndteringen.
 • Flåing/plukking av vilt bør foregå utendørs. Legg avfallet i en pose og kast i restavfallet.
 • Hvis det støver mye eller dersom du håndterer store mengder fuglevilt bør du bruke FFP3-maske (virusmaske) for å beskytte deg..
 • Bruk gjerne beskyttelsesbriller dersom det er fare for støving og sprut ved håndtering av
 • fuglevilt.
  Ved uttak av innvoller fra skutt fuglevilt anbefales god håndvask.
 • Hold arbeidsstedet hvor de rensede fuglene håndteres rent og adskilt fra håndtering av annen mat. Husk god kjøkkenhygiene.

ANBEFALT FOR DEG