PRESSEMELDING – MILJØDIREKTORATET

13 jerver er i år felt etter 18 beslutninger om uttak av enkeltdyr eller av mordyr og valper fra hi. Vi vurderer fortløpende behov for nye uttak.

Jervebestanden og hvor mange ungekull som produseres varierer mye fra år til år. |Foto: Stein Ø. Nilsen

ANBEFALT FOR DEG