Miljødirektoratet delegerer også i år myndigheten til å iverksette skadefelling utenfor ulvesonen til Statsforvalteren før beitesesongen

Pressemelding: Miljødirektoratet 

På denne tiden av året er det ikke uvanlig at unge utvandrende ulver kan dukke ulike steder. For å sikre tett og effektiv lokal oppfølging i inngangen til beitesesongen er det hensiktsmessig at myndigheten til å iverksette skadefelling av ulv for områdene utenfor ulvesonen delegeres til Statsforvalteren.  Myndigheten til å vurder felling av ulv delegeres i form av vedtak om en betinget kvote som gir Statsforvalterne anledning til å iverksette felling, etter en konkret vurdering av situasjonen (jf. rovviltforskriften § 9). 

Aktører som ønsker å søke om skadefelling av ulv i områdene utenfor ulvesonen skal fra og med 3. mai henvende seg til Statsforvalteren i det aktuelle fylket. For søknader som angår skadegjørende ulv innenfor ulvesonen vil Miljødirektoratet fortsatt være kontaktpunkt fram til og med 31. mai.

Den betingede kvoten gjelder for inntil 5 dyr. Vedtak om iverksetting av skadefelling og informasjon om felling av ulv, skal registreres av Statsforvalteren på henholdsvis Miljøvedtaksregisteret og i Rovbase.

Les hele vårt vedtak i Miljøvedtaksregisteret

ANBEFALT FOR DEG