søndag, juli 14, 2024

Høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge sender herved utkast til revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Høringsfrist er 10. september 2023.

Bakgrunn

Det vises til brev datert 9. juni 2023 der rovviltnemnda i region 6 sender ut høringsutkast til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge på høring. I henhold til fremdriftsplanen i oppstartsmeldingen skal det arrangeres åpne høringssmøter i løpet av høringsperioden. Frist for å levere høringssvar er satt til 10. september 2023.

Hvor finner jeg planen?

Her finner du mer informasjon om høringen, gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge, høringsutkast til revidert plan og informasjon om høringsmøter. Her vil du også finne mer informasjon om oppstartsmeldingen og innkomne innspill så langt i prosessen.

Hvordan gi innspill?

Alle som ønsker det, kan komme med skriftlige innspill til oppstartsmeldingen. Innspill som gis muntlig i høringsmøtene må også sendes inn skriftlig. Frist for å  levere høringssvar er 10. september 2023. Merk med saksnummer 2022/11128. Innspill sendes på epost til sftlpost@statsforvalteren.no, eller per post til:

Rovviltnemnda i region 6

c/o Statsforvalteren i Trøndelag

Postboks 2600

7734 Steinkjer

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler