onsdag, juni 12, 2024

Ny skabb-behandling av fjellrev på Hardangervidda

En av det to fjellrevene på Hardangervidda som ble avbildet av viltkamera med håravfall på halen. Det kan tyde på at revene har fått skabb. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber nå for å behandle et nytt utbrudd av skabb blant fjellrev på Hardangervidda, i samarbeid med Veterinærinstituttet og NINA.

Miljødirektoratet

To fjellrever med omfattende håravfall på halen er avbildet med viltkamera ved to ulike fjellrevhi nord på Hardangervidda de siste ukene. Dette gir sterk grunn til å frykte at de revene er smittet med skabb. Dette er i det samme området hvor en fjellrev ble behandlet mot skabb i fjor.

– Det er antakelig omtrent 40-50 fjellrever og flere aktive hi i området. Vi har i flere år arbeidet for å øke bestanden av den sterkt truede fjellreven i Norge, og et utbrudd av skabb er en trussel for dette arbeidet. Derfor forsøker vi nå å begrense smittespredningen blant fjellrevene, sier Ingrid Regina Reinkind, seniorrådgiver i seksjon for truede arter og naturtyper i Miljødirektoratet.

Fjellreven er sterkt truet i Norge. Les mer om fjellrev her: Fjellrev (miljodirektoratet.no)

Hvis du er på Hardangervidda og får øye på en fjellrev eller rødrev som ser syk ut, vil vi gjerne at du varsler Statens naturoppsyn Skinnarbu. Ta gjerne bilde eller film av reven.

Vil behandle sykdommen med medisiner

Miljødirektoratet har i samarbeid med Veterinærinstituttet og NINA laget en plan for behandling, som innebærer at medisin blandet sammen med mat legges ut ved forautomater og hi i nærliggende områder hvor revene er avbildet.

Medisineringen vil virke både som behandling av sykdommen og som forebygging for friske fjellrever. Dosen blir tilpasset slik at den tar livet av parasitten, samtidig som den ikke vil skade fjellreven dersom ett individ får i seg all medisin som legges ut på samme sted.

Har unngått stort utbrudd

Denne typen medisinering ble prøvd ut for første gang i fjor, i behandlingen av den første fjellreven med tegn på skabb på Hardangervidda. I april ble en ny rev med mulig skabb oppdaget, og også denne ble medisinert.

– Vi har fulgt godt med via viltkamera, og regner behandlingen som vellykket. Vi vet at det ikke har vært noe stort utbrudd av skabb i fjellrevbestanden, som er det vi ønsker å unngå. Den nylig reetablerte bestanden på Hardangervidda kan få en alvorlig knekk dersom parasitten sprer seg, sier Reinkind.

Siden det er snakk om behandling av ville dyr i det fri, vet vi allikevel ikke sikkert at fjorårets behandling fikk stoppet all smitteoverføring mellom fjellrev. Om fjellrevene på bildene har skabb, så kan smitten ha kommet fra fjellreven som var syk i fjor, eller det kan være skabb som nettopp har smittet fra for eksempel rødrev.

Fakta om skabb:

Skabb er en svært smittsom parasittsykdom som forårsakes av en liten skabbmidd (Sarcoptes scabei var. vulpes). Den kjennetegnes blant annet med kraftig kløe, tap av pels og hudforandringer som skorper. Sykdommen er godt kjent fra rødrev og hund, men det er usikkert hvilken effekt den har på viltlevende fjellrev og i hvilken grad fjellreven er motstandsdyktig mot parasitten.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler