torsdag, september 21, 2023

Kvotefri jakt på hjortekalv videreføres

Foto: Pixabay

Kommuner som opplever utfordringer med store hjortebestander, kan også i år søke om kvotefri jakt på hjortekalver.

MILJØDIREKTORATET

Ordningen med kvotefri jakt på hjortekalver videreføres for jaktåret 2023/2024.

Bakgrunnen for ordningen er at flere kommuner opplever utfordringer med store hjortebestander. Omfattende beiting på innmark gir avlingstap for mange, og store bestander kan over tid føre til dårligere helsetilstand på hjorten.

Alle kommuner fra Trøndelag fylke og sørover kan søke om kvotefri jakt på hjortekalver. Søknadsfristen er 15. mai.

Les mer om hvordan kommunen søker om kvotefri jakt her:

I fjor søkte over 70 kommuner om å få tildele kvotefri jakt på hjortekalv. Se Miljødirektoratets svar på spørsmål om ordningen på Hjorteviltportalen:

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler