onsdag, juni 12, 2024

Lisensfelling av ulv i region 6 Midt-Norge 2022-2023

Ulv – Foto:Pixabay

Lisensfellingsperioden for ulv er fra 1.desember 2022 til 31. mai 2023 eller til kvotene er fylt.

Statsforvalteren i Trøndelag

Rovviltnemnda i region 6 har vedtatt at inntil 2 ulver kan felles. Kvoten er felles for hele regionen.

Rovviltnemnda i region 6 fattet den 24. august 2022 vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i regionen. Vedtaket ble påklaget, og klagen ble behandlet av Klima- og miljødepartementet som i brev av 23. november 2022 opprettholdte nemndas vedtak. Vedtaket kan lastes ned fra Miljøvedtaksregisteret.

Ved løsnet skudd mot eller felling av ulv skal Statsforvalterens rovvilttelefon varsles umiddelbart på telefonnummer.: 930 60 221.

For oppdaterte kvoter underveis i lisensfellingsperioden ringer du telefonnummer.: 73 19 92 28.

Lisensfellingen kan bli stanset, eller fastsatt kvote endres, dersom opplysninger om irregulær avgang eller hensyn til genetisk viktig ulv tilsier det. Statsforvalteren vil oppdatere denne nyhetssaken og på kvotetelefonen dersom det blir endringer i lisensfellingsområdet. 

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse. 

Øvrige krav til lisensjegere:

  • Lisensen skal medbringes under fellingsforsøket. 
  • Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. Godkjent skyteprøve for jaktåret 2022/2023 gjelder ut perioden for lisensfelling av ulv (til 31. mai 2023). 
  • Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote. Se telefonnummer til kvotetelefonsvarer over. 
  • De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon). 
  • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. 

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler