lørdag, februar 24, 2024

Ny rapport om våtmarksfugl i Åkersvika 2020

Åkersvika ved flommen i starten av juli 2020. Foto: Erica Neby.

En rekke mindre vanlige arter ble observert i løpet av sesongen 2020, som for eksempel dvergsvane, dverggås, snadderand, knekkand, bergand og rovterne.

Statsforvalteren i Innlandet.

Tellingen av trekkende våtmarksfugl i Åkersvika naturreservat begynte allerede i 1974. På oppdrag fra Statsforvalteren har ei gruppe medlemmer av Norsk Ornitologisk Forening, Hamar lokallag, gjennomført tellingene i 2020.

Telleresultatene viser at den klart mest tallrike arten som tidligere var stokkand, etterfulgt av kortnebbgås, kanadagås, fiskemåke og krikkand. To mildværsperioder i mars bidro til at trekket av kortnebbgjess startet tidlig. Flokker på over 1.000 individer ble sett på Hedmarken i perioden 23. mars til 9. april. Største antall i reservatet var 5.000 fugler ved Vikingskipet den 31. mars.

Vadefuglene har vært fåtallige i mange år. Dette har først og fremst sammenheng med vannstanden, og med at bestandene er blitt mindre. Høyest antall under tellingene hadde strandsnipe og gluttsnipe. 

Hvert år blir observasjonene sammenfattet i en rapport, og du finner årets rapport og alle de tidligere publiserte rapportene om våtmarksfugl i Åkersvika i vår rapportserie.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Advertisement -

Siste artikkler