Foto: Tarjei Nøsen

Nå har dyrene hekke og fødetid, som vil si at mange nyfødte dyr ligger i busker og kratt. Da er det ekstra trist når man kommer over slike tilfeller som en grunneier gjorde her.

De lå i fødselsgropen der de ble drept, ingen synlige spor på at de var forsøkt flyttet eller spist. Kun kraftige bittmerker og knuste bein vitnet om at de hadde blitt angrepet.

Tidligere denne uken fant en grunneier fire døde rådyrkje i en fødegrop.

De nyfødte kalvene var drept av et større dyr, noe som har medført store bittmerker og knuste bein.

Selve angrepet ble ikke observert, så man er ikke 100% sikker på at det er en hund, men de har ligget på samme sted i et døgn, noe som er unormalt hvis det har vært rev eller ulv.  I tillegg er det av erfarne jegere sett spor etter hund i området der dyrene ble funnet.

Les også: Jeger felte melkeku.

Jermund Vågen, som er viltforvalter i Hustadvika Kommune, forteller til Jegeravisen at dette dessverre er blitt et stort problem. Og det blir ikke mindre med den stadig økende stikkingen av nye turstier. Desto flere stier, desto flere folk med løse hunder.

– Naturen er så sårbar på denne tiden av året, det er merkelig at folk ikke kan ta mer hensyn.

– Jeg har mange ganger forsøkt å forklare folk som kommer med en løs hund, at det faktisk er en grunn til at det er båndtvang. De bare går videre uten å bry seg. Dette forteller Vågen, med frustrasjon i stemmen.

Saken ble først omtalt i RBNett.no

Det er sjelden folk blir straffet av å gå med hunden løs, med mindre det skjer noe, og man blir anmeldt. Kanskje burde det blir en strengere håndhevelse av Hundeloven.

Foto: Tarjei Nøsen

Tarjei Nøsen sier at alle med hund bør tenke over hva som finnes inne i buskaset i disse dager. Alle dyr får nå unger, og er sin mest sårbare periode. Da hjelper det lite at du har en soffahund som er utrolig snill og god, så lenge den går og vandrer løs i naturen.

– Det værste er at jeg som grunneier får kjeft når jeg prøver å si at folk ikke skal trene fuglehunden i klekkeperioden, forteller en oppgitt Nøsen.

Jegeravisen oppfordrer alle med hund til å forholde seg til Hundeloven, og ikke minst ta en prat med folk man ser har hundene løpende uten bånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBEFALT FOR DEG