søndag, juli 14, 2024

Nytt jaktår: Dette må jegere gjøre

Pressemelding fra miljødirektoratet.

Rypejakt på Blefjell en sen høstdag.|Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

– Selv om hoveddelen av jakta for de fleste starter til høsten er mange i gang med forberedelser. Det meste du trenger av dokumentasjon fra myndighetene får du nå tilgang på gjennom det digitale jegeravgiftskortet på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Betal jegeravgift og få tilgang til digitalt jegeravgiftskort

Jegeravgiften betaler du på Min jegerside med kort eller vipps. Etter betaling får du tilgang til ditt digitale jegeravgiftskort på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon. Du kan også lagre jegeravgiftskortet på telefonen eller skrive det ut fra Min jegerside.

Selgere av jaktkort, jaktoppsyn eller andre leser QR-koden på jegeravgiftskortet for å kontrollere din jegerdokumentasjon. Avlesing gjøres med en vanlig QR- kode leser på mobiltelefonen.

Lenker til tjenestene:

Min jegerside Last ned appen

Min jegerdokumentasjon (Apple)

Last ned appen Min jegerdokumentasjon (Google play)

Registrer skyteprøve og arter for lisensfelling

I tillegg til å dokumentere at jegeravgifta er betalt, dokumenterer jegeravgiftskortet også:

  • Hvilke arter du har registrert deg som lisensjeger på.
  • Skyteprøve for storviltjegere. (Appen må brukes på skytebanen)

Miljødirektoratet vil gjøre en ny vurdering av om kravet til skyteprøven skal gjelde som normalt for jaktåret 2021/2022 i månedsskiftet april/mai med bakgrunn i status for smittevern.

Nytt for skyteprøven

Appen dokumenterer og summerer alle obligatoriske skudd som er gjennomført og godkjent på skytebanen. For de som jakter i områder der  krever mer enn 30 obligatoriske skudd, kan appen brukes som dokumentasjon på antall skudd.

Skudd avlagt på terminfestede konkurranser i det kalenderåret jaktåret starter vil gjelde som obligatoriske skudd til skyteprøven. Skuddene vil overføres automatisk fra NJFF og DFS etter at du har lagt inn medlemsnummeret på Min jegerside. Skuddene blir synlig på Min jegerside og i appen når jaktåret starter 1. april.

Rapporter jakt- og fangstutbyttet til SSB

Har du betalt jegeravgift for jaktåret 2020/2021, skal du rapportere jakt- og fangstutbyttet via Altinn innen 1. mai 2021. Du skal rapportere selv om du ikke har jaktet dette jaktåret, og selv om du tidligere har rapportert til jaktrettshaver, fjellstyret, Statskog (inatur), Finnmarkseiendommen eller andre. Det samme gjelder om du bare har jaktet storvilt.

Jegeravgiftskort på papir

Jegere som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige i Kontakt- og reservasjonsregisteret vil fortsatt motta jegeravgiftskort og giro for innbetaling av jegeravgifta i posten. Dokumentasjon av skyteprøve skjer da på vitnemål på baksiden av jegeravgiftskortet med signatur og stempel fra arrangøren.

Videre arbeid med digitalisering

Miljødirektoratet vil fremover se på muligheten for å digitalisere avtale om godkjent ettersøkshund og kontrollkort for villrein. Vi er også i dialog med Politidirektoratet om muligheten for integrasjon mot våpenregisteret. Dagens krav er at våpenkortet skal medbringes fysisk. Jaktkort og evt. andre krav fra rettighetshavere er ikke en del av prosjektet.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

Legg inn en kommentar

- Advertisement -

Siste artikkler